Inferno van Friesoythe

Een boerenschuur bij Friesoythe met onder de kap de lichamen van Fred Wigle en Cec French. Houtskoolschets van Pte F.T.V Savard. Bron: Robert Fraser – Black Yesterdays; The Argylls’ War.

De een was luitenant-kolonel,  de ander gewoon soldaat. Ondanks het verschil in rang lagen ze op zaterdag 14 april 1945 zij aan zij in een schuur aan de rand van de Duitse plaats Friesoythe. Hun stoffelijke overschotten gewikkeld in lakens. 

Soldaat F.T.V.  Savard maakte er een houtskoolschets van.  Omhoogstekende laarzen markeren en de positie van een van de twee lichamen. Het zijn de laarzen van lt col Fred Wigle. Links daarnaast nog een verhoging op de vloer van de schuur – het tweede lichaam. Dat is het stoffelijk overschot van Pte Cecil (Cec) French. De commandant van de Argyll & Sutherland Higlanders (Wigle) en een van zijn manschappen (French).  

Luitenant-colonel Frederick Ernest Wigle is in rang de hoogste militair die op de begraafplaats in Holten is begraven. Pte Cecil French behoort tot de  laagsten in rang, die in Holten liggen.

Cecil French was een jonge jongen die het niet gemakkelijk had toen hij opgroeide. Zijn vader maakte het hem moeilijk, sloeg hem, om niets, vertelde Cecils broer Jack French in 2019. Jack: “Ik was tien jaar jonger en ik hoorde dat Cecil werd geslagen, om niets. Toen hij zestien was kwam hij sterk genoeg om voor zichzelf op te komen. Toen stopte zijn vader.”

Cecil H. French. Foto: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

Toen Cecil 17 was verliet hij het ouderlijk huis en ging het leger in.

Cecil was een graag geziene jongen. Hij had thuis in Hamilton (Ontario) een vriendin, met wie hij al min of meer verloofd was. Hij had haar al een ring gegeven. Maar na verloop van tijd realiseerde hij zich dat hij misschien niet de juiste keus had gemaakt. Eenmaal in Europa bleef zijn verschijning niet onopgemerkt. Hij had vriendinnen in Engeland, en later, toen hij in de buurt van Roosendaal (Noord-Brabant) was gelegerd, kreeg ene Jeannette Heemskerk een oogje op hem.

Foto’s van haar lagen op tafel,  toen Jack over zijn broer vertelde. De foto’s waren gemaakt na de oorlog, toen een oudere broer van Jack in Nederland op bezoek was geweest. Hij had Jeannette ontmoet. Hij was ook in Holten geweest bijom het graf van Cecil . Kleine zwartwit foto’s ter grootte van een postzegel in een lederen albumpje herinneren aan dat bezoek. De foto’s tonen een kaal en leeg ereveld met witte metalen kruisen. 

Jack liet een medaille zien.  “Deze medaille kreeg hij toen hij aan een schietwedstrijd had meegedaan in Engeland. Hij had nog nooit zoveel hoge officieren bij elkaar gezien als op die dag. En hij was trots dat hij tot de beste vijf schutters van de dag hoorde.”

Het briefje dat Cecil (‘Cece’) aan zijn moeder schreef in het doosje met de medaille ligt op tafel. “Bewaar de medaille goed”, schreef Cece, “Misschien, als de oorlog voorbij is en ik weer thuis kom, kan ik de medaille dragen.”

Cecil kwam echter niet thuis. Evenmin als zijn commandant Fred Wigle.

Wigle was getrouwd – zijn vrouw en zoon woonden in Farnborough, Ontario, Canada. Maar sinds 1943 had hij een Britse vriendin, Lady Diana Dixon. Het was duidelijk dat de huwelijkse verbintenis broos was geworden in de lange periode dat Wigle zijn vrouw en zoon niet meer had gezien..

Frederick Ernest Wigle
Frederick Ernest Wigle

Wigle was de oogappel van algemeen bevelhebber major general Chris Vokes.

Wigle had zich als een strategisch slim militair doen gelden in de staf van de 4th Canadian Armoured Division. Vokes had er mede voor gezorgd dat Wigle als carrieremilitair zonder noemenswaardige gevechtservaring het commando kreeg over het Argyll & Sutherland Highlanders regiment. De manschappen stonden aanvankelijk sceptisch tegenover Wigle, ook omdat hij in de plaats kwam van de populaire Robert Donald (‘Pete’) MacKenzie. Die scepsis verdween later, toen Wigle zich een kundig en moedig bevelvoerder toonde. Hij werd in  werd onderscheiden met de Distinguished Service Order voor zijn optreden in het Hochwald (eind februari 1945), waar hij in de voorste linies indruk maakte en er voor zorgde dat zijn bataljon, onder grote druk van de vijand, stand hield in een situatie die zelfs voor verse troepen extreem moeilijk zou zijn geweest, laat staan voor een bataljandat al 48 uur in touw was, zo stond vermeld in de aanbeveling voor de DSO-onderscheiding. Dat hij taktisch en strategisch sterk was, betekende echter niet dat hij bij al zijn manschappen geliefd was. Integendeel. .  .

Op de avond voor de actie in Friesoythe schreef Wigle een brief aan zijn vriendin in Engeland. Lady Diana Dixon herinnerde zich enkele maanden later dat hij had geschreven dat het mogelijk zijn laatste brief zou zijn, maar dat hij dan in goed gezelschap zou zijn van vele dappere jongens die met hem gingen. Zij vond de brief helemaal niet “des Freddy’s”.

14 april 1945 zou de geschiedenis ingaan als de zwartste dag van Friesoythe. Het merendeel van de 4000 inwoners had de plaats in de dagen voor de 14e april verlaten. Duitse luchtmachttroepen (paratroepen), naar schatting van de Canadezen zo’n 500 man, bleven de stad verdedigen.

Friesoythe lag strategisch op de weg naar de havens in het noorden van Duitsland. De opmars van de 4th Canadian Armoured Division werd bemoeilijkt door de terreinomstandigheden, die de grootschalige inzet van tanks op de slappe bodem niet toestonden. De opmars moest via de hoofdwegen plaatshebben. De Canadezen hadden het Dortmund-Emskanal bij Meppen overgestoken, net ten oosten van Coevorden langs de Nederlandse grens.

Het Küstenkanal, de scheepsverbinding tussen de stad Oldenburg en het Dortmund-Emskanal in Noordoost-Duitsland, vormde een andere belemmering voor de geallieerde troepen in hun opmars naar het noorden. De weg naar een belangrijke brug over het kanaal liep via Friesoythe. Het Lake Superior (Motor) Regiment had al geprobeerd om via de hoofdweg Friesoythe binnen te tikken. Maar de Duitse weerstand was zo groot geweest, dat de Lake Superiors zich hadden terug getrokken. Er moest een nieuw plan worden getrokken.

Major General Chris Vokes liet zich door brigadier Robert Model overtuigen dat de slimste manier om Friesoythe te veroveren niet was via een frontale aanval, maar door een sluipende omsingeling.

Om zes uur in de avond werd het plan voor de verovering van Friesoythe aan de manschappen van de Argyll & Sutherland Highlanders ontvouwd.

Het plan was als volgt: Het Lake Superior (Motor) Regiment moest de aandacht van de Duitse troepen trekken met een schijnaanval via de hoofdweg. Tegelijkertijd maakten de Argyll & Sutherland Highlanders een omtrekkende beweging aan de oostzijde van Friesoythe, om de Duitse verdediging in de flank te treffen. Lieutenant-Colonel Fred Wigle vond het een gewaagd maar kansrijk plan en hij besloot in de dekking van het nachtelijk duister op te trekken door een ruw veenlandschap. Bij het ochtendgloren zouden de Argylls Friesoythe bestormen en innemen.

Verkenners markeerden de te volgen route met witte lintjes. De linten konden de Canadese plannen verraden, mocht een Duitse patrouille ze opmerken. Maar Wigle zat daar niet over in. Hij hechtte meer belang aan een goede radioverbinding. Hij maakte geen gebruik van de normale draagbare draadloze radioinstallaties, maar hij had een radio uit een voertuig laten halen en op een draagbaar gemonteerd. De baar moest door twee man worden gedragen.

Vlak voordat de troepen naar het startpunt ten oosten van Friesoythe werden gebracht, schreef Wigle ook nog snel een briefje aan zijn ouders. “Dit kan mijn laatste brief zijn. Ik hoop van niet, maar ik begin nu aan een risicovolle zaak en de kans bestaat. Hoe het ook zij, u weet dat ik van u houd – heb ik altijd gedaan en blij ik altijd doen. Moge God u zegenen.”

In de vroege ochtend van 14 april vestigde Wigle zijn tactisch hoofdkwartier in een eenvoudig huis aan de rand van Friesoythe. De actie verliep voorspoedig. Om vijf over half zeven waren drie compagnies (B, C en D) tot in het centrum van Friesoythe doorgedrongen. Het tactisch hoofdkwartier bleef aan de rand van de plaats en raakte enigszins geïsoleerd van de rest van de troepen. Lieutenant Alan Earp herinnerde zich later (in 1984) dat het een heel gewoon huis aan de rand van Friesoythe was, waar ze zich hadden gevestigd. Een huis met een kelder, waarin al een aantal Duitse krijgsgevangenen werden vastgehouden. Ondertussen

Dat zou geen probleem geweest zijn als er niet twee pelotons Duitse eenheden over het hoofd waren gezien. In de ochtendmist dacht Wigle in de verte de soldaten van de Lake Superiors te ontwaren. Hij stuurde een verkenner om contact te leggen. De mannen in het hoofdkwartier volgden de verkenners. Private William Patrick van het Signals Platoon: “Ik keek uit het raam in de richting van de weg die ze liepen. Toen opeens Agen we de handen omhoog gaan. Dan wist je wat gaande was. En toen kwamen de Duitsers onze kant op.”

De twee Duitse pelotons waren onopgemerkt gebleven bij de nachtelijke tocht door Friesoythe. Hoe het vuurgevecht begon is niet duidelijk. Patrick Willaim keek er later in een interview op terug: “Als Wigle niet die verkenner op pad had gestuurd, zouden de Duitsers ons gepasseerd hebben. Ze liepen langs ons en we lieten ze gaan. Ze passeerden ons voertuig – niet dichtbij, maar wij konden hen zien en zij sloegen geen acht op wat er voor hen kon uitzien als een uitgebrand voertuig. (…) Iemand in het huis opende het vuur en toen begonnen ze te rennen en beantwoorden ze het vuur.”

De Duitsers waren niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven en zetten de aanval in op het hoofdkwartier. Ze gooiden een granaat in de bovenverdieping. De explosie werd de soldaten Cecil French en John Brown van het Pioneer Platoon fataal.

Wigle, gealarmeerd door de explosie liep naar de bovenverdieping, kennelijk om poolshoogte te nemen. Alan Earp was in de buurt en zag wat er gebeurde: Met een machinegeweer werd het vuur geopend op het hoofdkwartier. Wigle werd in zijn borst getroffen. Earp kreeg een kogel door zijn hoofd. Wigle was praktisch meteen dood. Earp overleefde het wonderbaarlijk genoeg en was ruim een week later al in staat om in het ziekenhuis in Engeland de vriendin van Wigle te vertellen over de omstandigheden waaronder haar vriend was omgekomen.

De dood van Wigle maakte majoor-generaal Chris Vokes (bevelhebber van 4th Canadian Armoured Division) furieus. Vokes was zo kwaad toen hij hoorde dat zijn oogappel notabene door een burger was omgebracht, dat hij tot een drastisch besluit kwam. Zijn reactie was mede ingeegeven door het feit dat enkele dagen eerder burgers hadden geschoten op soldaten van het Lincoln and Welland Regiment en de Lake Superiors. Als vergelding aan de bevolking had hij toen enkele huizen in het centrum van de Duitse plaats Sogel met de grond gelijk gemaakt. 

Na het incedent met Wigle besloot Vokes om zich op Friesoythe te wreken. “Sommige bevelen moet je niet op schrift stellen”, schreef Vokes daar later zelf over.

Vlammenwerpers zetten de gehele stad in vuur en vlam. Zelfs Canadese troepen die hun intrek hadden genomen in huizen, werden overvallen door het werk van hun landgenoten. Het inferno maakte ook burgerslachtoffers, al hadden verreweg de meeste inwoners de stad al verlaten voordat de gevechten begonnen.

Toen na de oorlog de schade in Duitsland werd geïnventariseerd, bleek Friesoythe relatief de zwaarst getroffen Duitse plaats, waar ongeveer 90% van de gebouwen was verwoest of zwaar beschadigd. 

Vokes noteerde: “Friesoythe werd met de grond gelijk gemaakt. We gebruikten het puin om de wegen begaanbaar te maken voor onze tanks.”

Dat achteraf bleek dat Wigle niet door Duitse burgers, maar in een militair treffen was gedood, noemde Vokes ‘ongelukkig’. Hij schreef veertig jaar later dat hij nog steeds ‘nauwelijks wroeging had over de eliminatie van Friesoythe’.

 

 

 

Bronnen:

 • Robert L. Fraser; Black Yesterdays The Argylls’ War (Hamilton, 1996) [hoofdstukken 13 ‘To Victory’ en 16 ‘The Wounded & the Dead’]
 • Mark Zuehlke; On to Victory; (Vancouver, 2010) [Hoofdstuk 20 A Stern Atonement]
 • Vokes, Chris with Maclean, John P; Vokes – My Story (Ottawa, 1985)
 • Interview met Jack French (ICB/RTV Oost, 2019)

 

Het Apeldoornse alcoholschandaal

Wat begon als een lucratief handeltje in Apeldoorn eindigde in een drama: binnen één week vielen er drie doden en drie ernstig zieken, van wie één met blijvende gezondheidsschade.

In een ingezonden brief beklaagde een inwoner van Zwolle zich over het gedrag van dronken Canadese militairen in de stad. Zwolse Courant, 25 augustus 1945 via Delpher.nl

We schrijven eind juli 1945. Nederland leeft nog met de naweeën van vijf jaar bezetting. Aan alles is gebrek, en overal in het land verblijven nog geallieerde soldaten. Soldaten hebben geld en sigaretten. Zij kunnen handelen en dat doen ze ook. Sommigen verkopen hun eigen militaire kledij, ze ruilen hun sigaretten voor drank of ze verkopen het geallieerde linnengoed dat niet meer nodig is; anderen gaan met legervoertuigen op plundertocht door het verslagen Duitsland en verkopen de buitgemaakte waar in Nederland.

In de weekeinden zoeken de geallieerden vertier, onder andere in Apeldoorn, waar de Canadese rekruten met bussen vanuit hun legerkampen naartoe gaan om uit te gaan. De Canada Club in Apeldoorn was een populaire gelegenheid voor de jonge soldaten, die zich soms stierlijk verveelden in de legerkampen. In de regimentsdagboeken wordt de leegheid van het bestaan soms poëtisch beschreven, zoals in het dagboek van het 4th Medium Regiment in het Overijsselse Markelo: “There is nothing very exciting about life in Markelo: Except for the fluttering of leaves and the singing of lonely birds, everything seems to float in a dead silence. At least, we have a Dental Officer attached to us.”

Private William Dale Bates. Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 25399

Als het ritselen van de bladeren en de zang van eenzame vogels tot de hoogtepunten van de dag behoren, gaan de soldaten op zoek naar iets anders. Dat ze in de weekeinden vertier zoeken in grotere plaatsen als Apeldoorn is logisch.

28 juli 1945 was voor de mannen van de Calgary Highlanders een enerverende dag. Om acht uur ’s ochtends vertrokken 44 man van de A- en B-company van hun legerkamp in Vierhouten op de Veluwe voor een trip naar Den Haag. Heel eenvoudig was de reis niet, want ze arriveerden pas vijf uur later in Den Haag. Desalniettemin waardeerden ze de trip en pas laat in de avond kwamen ze weer terug. De mannen waren enthousiast na het bezoek aan ‘this interesting city’. Voor de mannen die niet naar Den Haag gingen was er vervoer geregeld naar Apeldoorn voor een recreatieve dag.

Voor twee mannen van het regiment werd het een dodelijke dag. Voor een aantal anderen een dag met een bittere nasmaak.

Het begon vrolijk en onschuldig. Aan het begin van de middag, rond twee uur, arriveerden de soldaten in Apeldoorn. Soldaat V.J. Cape verklaarde later dat hij samen met zijn vriend, soldaat A.E. Kerstein, een biertje wilde drinken. Vlakbij het Apeldoorns station streken ze neer in een café, die ze de Corner Stone noemden. De twee vonden dat het te lang duurde voordat ze bediend werden en ze vertrokken weer, op zoek naar drank. In de Stationsstraat kwamen ze een burger tegen die – toevallig – een fles cognac had. Ze kochten de fles.

Met de fles cognac gewapend gingen Kerstein en Cape op zoek naar ander vertier. Soldaat Bates voegde zich bij het gezelschap, evenals enkele mannen van een ander regiment, het Régiment de Maisonneuve. De mannen belandden in de Canada Club in Apeldoorn waar ze veel plezier hadden. Tegen half elf stond de bus klaar om de mannen terug te brengen naar hun kampement in Vierhouten. Kerstein, Bates en Cape maakten de fles cognac soldaat in de bus.

Kerstein was danig in de olie, en de volgende dag ook behoorlijk ziek. Hij wist zich later niet heel veel te herinneren van het verloop van de dag. Wat hij nog wel kon vertellen was dat soldaat Bates helemaal niet zoveel gedronken had van de cognac.

Kaart uit dossier van Joseph Gaston Comeau met vermelding van zijn doodsoorzaak (alcohol poisoning). Bron Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 25622

Bates was de volgende dag echter bijna van de wereld, zo ziek. Hij bleef de hele dag in zijn tent. En toen soldaat McKay poolshoogte nam, schrok hij. “Bates lag in bed. Hij kreunde en had zijn ogen wijd open.” McKay sloeg alarm. Een kwartiertje later kwam de hospik, die soldaat Bates meteen liet afvoeren voor medische behandeling. Het mocht niet baten. Bates overleed korte tijd daarna.

Patholoog major E.C. Fielden onderzocht het lichaam van Bates. Hij constateerde dat de dode een man was, aan wie op het eerste gezicht niets mankeerde. Zijn organen waren ongeschonden, hij was niet gewond. Fielden kwam tot de conclusie dat Bates waarschijnlijk was overleden aan een vergiftiging. De Royal Canadian Mounted Police werd ingeschakeld om laboratoriumonderzoek te doen op bloed- en urinemonsters en op de maaginhoud. Uit dat onderzoek bleek de doodsoorzaak: vergiftiging door methyl-alcohol.

Willem Vloon sr (links), zijn zoon Daan (midden) en zoon Willem (rechts) voor hun café aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. Bron: Fotoarchiefapeldoorn.nl

Ondertussen bleek dat niet alleen Bates ziek was geworden van de drank. Ook Soldaat Comeau bleek te zijn overleden, terwijl soldaat Cape, soldaat Kerstein en soldaat M. Beaudoin in het ziekenhuis behandeld moesten worden. Voor Beaudoin betekende de vergiftiging dat hij waarschijnlijk zijn leven lang blind zou blijven, constateerden de dokters.

Het politieonderzoek leidde naar de 22-jarige Apeldoorner Willem Vloon, zoon van de gelijknamige eigenaar van een distilleerderij, gevestigd aan de Brinklaan in Apeldoorn. Op 9 augustus werden vader en zoon Vloon gearresteerd door de Canadese militaire politie, die daarbij de hulp kreeg van de Apeldoornse gemeentepolitie.

Vloon jr vertelde de Canadese politie dat een oom (Mijnhout) met een bekende (Hilhorst) op donderdag 25 juli 1945 aan de zaak van zijn vader was gekomen met een proeffles alcohol. Hilhorst wilde de alcohol zwart verkopen. Vader en zoon Vloon testten de alcohol en constateerden dat het 96% puur alcohol was. Terwijl vader en zoon al begonnen cognac te maken met de alcohol, vertrokken Mijnhout en Hilhorst om een jerrycan met de rest van de alcohol op te halen.

De jonge Vloon verklaarde uitvoering over het verdere verloop van de gebeurtenissen. Oom Mijnhout en Hilhorst kwamen terug met een door de Duitsers achtergelaten brandstofcontainer, die was gevuld met alcohol. De vier mannen proefden ondertussen van de gin en cognac die vader en zoon Vloon hadden gemaakt. Vader Vloon vond het niet lekker. Volgens hem was de alcohol onhelder. Hij merkte een aparte geur op, die door Mijnhout werd verklaard. De geur kwam doordat de alcohol was vervoerd in een oude brandstofcontainer van het Duitse leger.

De container werd geleegd in vijftien literflessen. In totaal ging het om 14,5 liter. Vader en zoon Vloon begonnen meteen met de productie van cognac. Met één liter alcohol konden ze drie liter cognac maken. De alcohol werd aangelengd met water, en op smaak en kleur gebracht met siroop, een kleurstof en een smaakstof. Ze vulden er vier driekwart-liter flessen mee, die ze netjes afsloten – één met een oude dop waarop het merk De Erven Lucas Bols stond. Drie flessen werden voorzien van een blauw cognac-etiket.

Pas laat in de avond werd de transactie bezegeld. Uiteindelijk kocht Vloon 8 liter pure alcohol voor de prijs van f350 per liter. In totaal de lieve som van 2800 gulden – omgerekend in Euro’s van 2018 meer dan € 16.000. Vader Vloon ging er meteen mee aan het werk. Hij produceerde zeven flessen cognac en een fles gin.

Vloon verklaarde later aan de recherche: “Die avond, om 19:00 uur, ontmoette ik twee Canadese soldaten op de Markt in Apeldoorn. Ik vroeg ze of ze sigaretten te koop hadden. Zij antwoordden dat ze alleen wilden ruilen voor cognac. Ik nam ze mee naar huis en liet ze een van de flessen cognac zien. Ik liet ze de cognac proeven en zij zeiden dat de cognac goed was, en dus ruilde ik de cognac tegen 250 gram pijptabak, 60 sigaretten en een kleine zak shag. De soldaten dronken nog een fles bier en vertrokken daarna met de fles cognac.”

Daar bleef het niet bij. De twee Canadezen kwamen terug met een derde soldaat, die ook wel geïnteresseerd was in een fles cognac. Hij kreeg een fles voor drie repen chocola, een war dress overhemd die de soldaat ter plekke uittrok, en f 25.

Later op de avond ruilde hij nog een fles voor 300 sigaretten met een Canadese soldaat. Vloons vader ruilde twee kleinere (bier-)flessen met cognac voor twee vloerkleden en een drie rollen bruine linoleum. De koper was de Apeldoorner Hubert Thomas, die verderop aan de Stationsstraat woonde.

De laatste cognacfles werd geruild voor 200 sigaretten. Een besnorde Canadese soldaat was de koper. Dat gebeurde op zaterdagmiddag 28 juli rond 17:00 uur, aldus de jonge Vloon.

Overlijdensbericht van Hubert Thomas. Bron: De Tijd, 2 augustus 1945 via Delpher.nl

Een Canadese soldaat die had aangekondigd op maandag terug te keren voor nóg een fles, zag Vloon niet weer. En op dinsdag 31 juli hoorde hij dat Hubert Thomas was overleden, waarschijnlijk als gevolg van vergiftigde drank. Toen sloeg de schrik hem om het hart. “Mijn vader en ik begrepen het niet. Maar nadat we het erover hadden gehad, besloot ik de 6,5 liter alcohol die we nog in bezit hadden, weg te gooien in de afvoer achter mijn huis.”

Diezelfde avond werd Vloon junior gearresteerd door de Canadese militaire politie, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee Canadese soldaten. De militaire politie nam 500 sigaretten in beslag die bij een huiszoeking werden gevonden.

Vader Vloon werd ook gearresteerd. De 64-jarige bier- en wijnverkoper vulde aan dat het eerste contact was gelegd via een bekende van hem, caféhouder Muck Mulder. Die had Hilhorst bij hem geïntroduceerd. Hilhorst kwam uit het Limburgse Lutterade, niet ver van Geleen.

De 59-jarige Nicolaas Hilhorst was het brein achter de handel. Samen mijn zijn schoonzoon Gerard van den Berg (32) had hij alcohol gekocht van een vriend in Lutterade, zei hij tegen de militaire politie. Die vriend was de militair Hans Bergsma, die dienst deed bij de Gezagstroepen van het Nederlandse leger. Bergsma op zijn beurt vertelde hoe hij aan de alcohol was gekomen. Bergsma had in juni samen met twee maten, Flip Hofstede en David Scheuerman, wacht gelopen bij het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) in Lutterade, een bedrijf dat hoorde bij de Staatsmijn Maurits. Hofstede en Scheuerman hadden die nacht, zo vertelde Bergsma, 54 liter alcohol gestolen van het SBB. De gestolen waar werd overgegoten in vier ijzeren watervaten van het Amerikaanse leger, waarvan manschappen verbleven bij de Staatsmijn Maurits. Bergsma had samen met een vierde man in het complot, Nicolaas Cramers, de vier watervaten aangereikt. Ze verdeelden de buit met zijn vieren. Bergsma goot de alcohol uit de watercontainer over in een jerrycan van het Duitse leger, die hij in huis had. Die jerrycan droeg hij later over aan Bergsma, voor een bedrag van 1200 tot 1400 gulden. Voor het geld kocht hij twee pistolen, een Browning kaliber 7.25 en een Mauser kaliber 7.25. De rest van het geld besteedde hij aan sigaretten.

Dagblad Trouw maakte op 23 augustus 1945 melding van het alcoholschandaal in Apeldoorn (via Delpher.nl

Geen van de betrokken gaf toe te weten dat de gestolen waar giftige methylalcohol was en dus bij consumptie gevaarlijk was. De Canadese militaire autoriteiten hadden – zeker toen de gevechten nog gaande waren – regelmatig gewaarschuwd voor de consumptie van alcohol uit dubieuze bron. Duitse troepen lieten bij hun aftocht soms opzettelijk flessen alcohol achter, die ze hadden gemengd met de giftige methylalcohol.

Majoor F.H. Clarke, die al sinds de landingen bij Caen (Frankrijk) deel uitmaakte van het regiment Calgary Highlanders, vertelde dat al vanaf het begin het beleid was om soldaten erop te wijzen dat alcohol vergiftigd kon zijn. Al in Caen waren Canadese manschappen omgekomen, door te drinken van vergiftigde spiritualiën. “Toen we in Duitsland waren, is diverse keren gewaarschuwd. Bates maakte in die tijd deel uit van onze troepen”, aldus Clarke.

Commandant Stewart waarschuwt. Bron: Library and Archives Canada, Royal Canadian Infantry Corps – war diaries [textual record] (R112-6740-6-E)

Vlak na het incident in Apeldoorn waarschuwde de commandant D. C. Steward van de Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders andermaal, dat soldaten geacht werden geen drank aan te nemen of te kopen van burgers.

De soldaten Comeau en Bates werden begraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Joseph Gaston Comeau ligt in Plot V, rij C, graf 15. William Dale Bates ligt in plot III, rij E, graf 13.

Vrije Volk 22 augustus 1945. Bron: Delpher.nl
Gerelateerd:
Zes mannen bleven in de roes van de bevrijding
Jimmy Thomas:  van Monte Cassino naar Holten
Joe Brydon kon niet lang van de bevrijding genieten

Steve Motkaluk raakte de weg kwijt

© 2020 Jan Braakman

War diary’s Canadian Regiments

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2017-04-17-om-11.25.47.png
War Diary RCE 4 Field Company; source: Library and Archives Canada

Het Canadese nationaal archief (Library and Archives Canada) heeft een groot aantal war diary’s van Canadese regimenten online gezet. Onderstaand een overzicht van de beschikbare diary’s (selectie gemaakt op 17 juni 2020).

 • Kijk in onderstaande lijst of de dagboeken van het regiment waarnaar je op zoek bent online staat in het Canadese archief.
 • Heb je het regiment gevonden, klik dan op de link naar het regimentsdagboek
 • In de pagina die dan verschijnt klik je op de verwijzing naar Online Mikan no. xxxx (XX items)
 • Dan tref je de pdfs’s aan van de dagboeken aan die je kunt downloaden.
 • Houd er rekening mee dat de server van Library and Archives erg traag kan zijn.

Mocht je het gezochte regiment niet vinden, dan is er nog een alternatief: http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_mikan_133700
in combinatie met http://ww2talk.com/index.php?threads/heritage-canadiana-war-diaries-updated.58621/ , waar een overzicht is te downloaden van alle beschikbare regimentsdagboeken.

Het Canadese archief is de collectie online aan het herorganiseren, waardoor de onderstaande links niet (goed) werken. Mogelijk kun je via de volgende link wel bij de gezochte war diary komen:

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?DataSource=Archives&q=RG24-C-3&start=0&num=10&DateBucket=1940-1949&OnlineCode=1&TypeOfMaterialCode=800

 

Hieronder de lijst:

Apologies for the broken links,  these might be related to the fact that the Library and Archives team is cu​rrently adding new features to the Collection Search. In the mea​ntime, you may notice some slowness or unexpected errors. Please use the above link for your searches instead.

 

1.

(5 PDF) No. 3 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre, Kitchener. 1945/06-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16631. File number2458.

2.

(7 PDF) No. 3 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre. 1944/02-1944/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number16629. File number2458.

3.

(9 PDF) 2/3 Field Park Company, Corps of Royal Canadian Engineers. 1945/07-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14783. File number4009. Copied container numberT-18623.

4.

(8 PDF) No. 3 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre. 1943/06-1944/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16628. File number2458.

5.

(9 PDF) No. 3 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre. 1944/09-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16630. File number2458.

6.

(11 PDF) Le Régiment de la Chaudière, Canadian Active Service Force. 1944/11-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15181. File number743.

7.

(8 PDF) No. 3 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre (renamed No. 1 Canadian Women’s Army Corps Training Centre on May 24, 1945) 1942/10-1943/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16627. File number2458.

8.

22nd Armoured Regiment (Canadian Grenadier Guards) 1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14262. File number953. Copied container numberT-12728.

9.

(15 PDF) No. 3 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16562. File number2403.

10.

(5 PDF) 2nd Platoon, Canadian Women’s Army Corps (C Company) 1942/05-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16553. File number2419 (MD2).

11.

(19 PDF) No. 3 Composite Stores, Canadian Women’s Army Corps. 1944/12-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16631. File number2467A.

12.

(3 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number13633. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6692 to T-6693. Microfilm copies of these records are available

13.

(12 PDF) 2nd Canadian Corps – General Staff. 1945/03-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number13716. File number1701/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-1868 to T-1869. Microfilm copies of these records are available

14.

(8 PDF) 1st Canadian Corps – General Staff. 1945/02-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number13690. File number1/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-1847 to T-1848. Microfilm copies of these records are available

15.

War diaries – Second World War [textual record (some microform), cartographic material] 1939-1947. Series.

RG24-C-3, R112-135-3-E.

Maps and cartographic material, Textual material. [Access: Restrictions vary]. Government.

Series consists of war diaries which describe the daily activities of a unit or formation on active service. Their purpose is

16.

Journaux de campagne – Deuxième Guerre mondiale [document textuel (certain microforme), document cartographique] 1939-1947. Series.

RG24-C-3, R112-135-3-F.

Maps and cartographic material, Textual material. [Access: Restrictions vary]. Government.

La série est constituée de journaux de guerre qui décrivent les activités quotidiennes d¿une unité ou d¿une formation en service actif.

17.

(5 PDF) 22nd Armoured Regiment (Canadian Grenadier Guards) 1945/02-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14262. File number953. Copied container numberT-12729.

18.

(4 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number13628. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6687 to T-6688. Microfilm copies of these records are available

19.

(4 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number13626. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6685 to T-6686. Microfilm copies of these records are available

20.

(4 PDF) Cameron Highlanders of Ottawa (Machine Gun) 1944/08-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15027. File number184(733).

21.

(4 PDF) D Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/06-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16553. File number2419 (MD2).

22.

(4 PDF) I Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/02-1942/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16554. File numberMD6.

23.

(4 PDF) No. 11 Detachment (Victoria), Canadian Women’s Army Corps. 1941/08-1941/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16557. File number3.

24.

(7 PDF) 2nd Canadian Corps – General Staff. 1944/09-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number13713. File number1701/GS.

25.

(13 PDF) No. 3 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps (formerly No. 3 Company, Canadian Women’s Army Corps) 1942/10-1943/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16560. File number2403.

26.

Medical reports – No. 3 Cdn [Canadian] Casualty Clearing Stn [Station]. 1944/07-1945/11. File.

RG24-C-2. Volume/box number12578. File number11/3 CCS/1.

Finding aid number: 24-15

27.

(6 PDF) L Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/03-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16555. File numberMD10.

28.

(7 PDF) The Canadian Scottish Regiment. 1945/04-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number15042. File number734(400).

29.

(14 PDF) 2nd Battalion, 2nd Canadian Infantry Regiment, Seaforth Highlanders. 1945/08-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15258. File number1961.

30.

(5 PDF) H Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/05-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16554. File numberMD5.

31.

(8 PDF) 2nd Canadian Corps – General Staff. 1944/11-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number13714. File number1701/GS. Copied container numberT-1867.

32.

War graves registers and related documentation. [textual record]. 1914-1945. Accession.

RG150-4, RG24-C-25-d, RG24-C-25-e, RG24-C-25-f (and 3 more). Accession number1992-93/314 GAD.

Textual records: The finding aid 150-6 is a list of registers alphabetically grouped into bound volumes. The finding aid is

33.

(4 PDF) 6th Armoured Regiment (1st Hussars) 1943/04-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14213. File number3.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12656 to T-12657. Microfilm copies of these records are available

34.

(7 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1945/04-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number13640. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-7072 to T-7073. Microfilm copies of these records are available

35.

(4 PDF) 3rd Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/04-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14437. File number15. Copied container numberT-15956.

36.

(5 PDF) 1st Armoured Car Regiment (Royal Canadian Dragoons) 1945/05-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14189. File number570. Copied container numberT-12562.

37.

(2 PDF) Cameron Highlanders of Ottawa (Machine Gun) 1944/11-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15028. File number184(733).

38.

(4 PDF) Headquarters, 1st Canadian Infantry Brigade. 1944/08-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14077. File number30.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11073 to T-11074. Microfilm copies of these records are available

39.

(9 PDF) Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. 1944/11-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number15158. File number36.

40.

(4 PDF) 3rd Canadian Infantry Division – General Staff. 1944/08-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number13767. File number700/GS. Copied container numberT-7620.

41.

The Royal Hamilton Light Infantry, Canadian Active Service Force. 1942/08-1943/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number17513. File number182.

Please note that the digitized file only reproduces the contents of the August 1942 RHLI war diary (including participation in Operation JUBILEE, the

42.

(5 PDF) No. 16 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/12-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16579. File number2416.

43.

(3 PDF) Headquarters, 8th Canadian Infantry Brigade. 1944/09-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14142. File number740.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12160 to T-12161. Microfilm copies of these records are available

44.

(6 PDF) Headquarters, 4th Canadian Infantry Brigade. 1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14096. File number180.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11325 to T-11327. Microfilm copies of these records are available

45.

(5 PDF) 2/12th Field Regiment (Canadian Army Occupation Force) 1946/01-1946/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number14462. File number4003. Copied container numberT-16361.

46.

(5 PDF) E Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/05-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16553. File number2419 (MD3).

47.

(2 PDF) The Canadian Scottish Regiment. 1944/10-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15039. File number734(400).

48.

(4 PDF) The Seaforth Highlanders of Canada, Canadian Active Service Force. 1945/05-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number15258. File number37.

49.

(8 PDF) No. 49 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1943/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16607. File number2449.

50.

A3 Royal Canadian Artillery Training Centre, Shilo. 1945/08-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16969. File number1205.

51.

F Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16553. File number2419 (MD3).

52.

(10 PDF) 10th Armoured Regiment (Fort Garry Horse) 1944/07-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14234. File number153.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12697 to T-12699. Microfilm copies of these records are available

53.

(3 PDF) 4th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1940/09-1940/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14437. File number155. Copied container numberT-15956<->T-15957.

54. (4 PDF) 3rd Canadian Field Artillery Battalion (Canadian Army Pacific Force) 1945/08-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14437. File number1970. Copied container numberT-15956.

55.

(3 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number13630. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6689 to T-6690. Microfilm copies of these records are available

56.

(3 PDF) The Algonquin Regiment. 1943/10-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15000. File number1052.

57.

(2 PDF) 3rd Canadian Infantry Division – General Staff. 1944/06-1944/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number13766. File number700/GS. Copied container numberT-7620.

june – july – 1944 : juin – juillet – 1944. june – july – 1944 : juin – juillet – 1944.

58.

(8 PDF) The South Saskatchewan Regiment. 1944/08-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15263. File number191.

59. (2 PDF) No. 10 Composite Stores, Canadian Women’s Army Corps. 1944/12-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16631. File number2472A.

60.

(8 PDF) Headquarters, 1st Divisional Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1945/02-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14932. File number59. Copied container numberT-21331<->T-21332.

61.

(5 PDF) Regina Rifles. 1944/07-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15199. File number744.

62.

(7 PDF) No. 18 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1943/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16580. File number2418.

63.

(7 PDF) Headquarters, 12th Canadian Infantry Brigade. 1945/01-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14162. File number2571. Copied container numberT-12398.

64.

(5 PDF) 2nd Canadian Corps – General Staff. 1945/01-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number13715. File number1701/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-1867 to T-1868. Microfilm copies of these records are available

65.

(5 PDF) 14th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/08-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14472. File number707.

66.

(4 PDF) The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders, Canadian Active Service Force. 1944/12-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15273. File number752.

67.

(7 PDF) Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada, Canadian Active Service Force. 1944/10-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15163. File number193.

68.

(9 PDF) 4th Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers 1944/12-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number14717. File number25. Copied container numberT-18349<->T-18351.

69.

A3 Royal Canadian Artillery Training Centre, Shilo. 1944/02-1944/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number16966. File number1205.

70.

(3 PDF) Headquarters, 3rd Canadian Infantry Divisional Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1943/10-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14941. File number726. Copied container numberT-21340<->T-21341.

71.

8th Reconnaissance Regiment (14th Canadian Hussars) 1944/05-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14225. File number581.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12688 to T-12689. Microfilm copies of these records are available

72.

(6 PDF) 17th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1941/02-1941/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14526. File number907.

73.

(3 PDF) 2nd Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/04-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14559. File number170.

74.

A3 Royal Canadian Artillery Training Centre, Shilo. 1945/02-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number16968. File number1205.

75.

(5 PDF) No. 1 Canadian Women’s Army Corps Pipe Band. 1945/08-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16631. File number2463/1.

76.

(6 PDF) No. 14 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/01-1944/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16576. File number2414.

77.

(6 PDF) Highland Light Infantry of Canada, Canadian Active Service Force. 1944/10-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15077. File number754.

78.

(8 PDF) 10th Armoured Regiment (Fort Garry Horse) 1945/05-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14235. File number153. Copied container numberT-12699.

79.

(7 PDF) 2nd Armoured Regiment (Lord Strathcona’s Horse) (Royal Canadian) 1945/01-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14195. File number1100.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12569 to T-12571. Microfilm copies of these records are available

80.

22nd Armoured Regiment (Canadian Grenadier Guards) 1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14262. File number953. Copied container numberT-12730.

81.

(8 PDF) No. 2 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre, Vermillion. 1942/07-1943/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16625. File number2451.

82.

(5 PDF) No. 10 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/09-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16572. File number2410.

83.

(6 PDF) 1st Canadian Corps Defence Company (Lorne Scots) 1942/07-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15310. File number503.

84.

(8 PDF) No. 51 Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/07-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16552. File number2691.

85.

(2 PDF) Headquarters, 4th Armoured Brigade. 1944/12-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14053. File number950.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10659 to T-10660. Microfilm copies of these records are available

86.

(5 PDF) 27th Armoured Regiment (Sherbrooke Fusiliers Regiment) 1945/03-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14289. File number1044.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12760 to T-12761. Microfilm copies of these records are available

87.

(2 PDF) No. 4 Composite Stores (Type A), Canadian Women’s Army Corps: see also War Diary of No. 104 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps, Vol. # 16613, Serial # 2468. 1945/04-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16631. File number2468A.

88.

(5 PDF) Headquarters, 2nd Canadian Infantry Divisional Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1944/04-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14937. File number176. Copied container numberT-21337<->T-21338.

89.

1st Armoured Car Regiment (Royal Canadian Dragoons) 1945/09-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14189. File number570. Copied container numberT-12563.

90.

(8 PDF) 4th Canadian Armoured Division – General Staff. 1945/01-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number13790. File number900/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10547 to T-10548. Microfilm copies of these records are available

91.

(8 PDF) 13th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/04-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14466. File number706. Copied container numberT-16364<->T-16365.

92.

(5 PDF) Headquarters, 4th Canadian Infantry Brigade. 1944/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14097. File number180.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11327 to T-11329. Microfilm copies of these records are available

93.

(4 PDF) 3rd Canadian Infantry Division – General Staff. 1944/11-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number13768. File number700/GS. Copied container numberT-7620.

94.

(5 PDF) N Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/01-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16556. File numberMD11.

95.

(2 PDF) 12th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/05-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14461. File number705. Copied container numberT-16359<->T-16360.

96.

(8 PDF) 1st Canadian Corps – General Staff. 1945/04-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number13691. File number1/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-1848 to T-1849. Microfilm copies of these records are available

97.

(6 PDF) 8th Reconnaissance Regiment (14th Canadian Hussars) 1944/11-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14226. File number581.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12689 to T-12690. Microfilm copies of these records are available

98.

(6 PDF) Headquarters, 12th Canadian Infantry Brigade. 1944/07-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14162. File number2571. Copied container numberT-12397.

99.

(5 PDF) 1st (Lambton) Field Park Company, Corps of Royal Canadian Engineers 1944/11-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14776. File number172. Copied container numberT-18612<->T-18614.

100.

(3 PDF) Headquarters, 6th Canadian Infantry Brigade. 1944/08-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14117. File number190.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12000 to T-12001. Microfilm copies of these records are available

101.

(8 PDF) No. 110 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/11-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16619. File number2472.

102.

(5 PDF) Headquarters, 6th Canadian Infantry Brigade. 1944/11-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14118. File number190.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12001 to T-12002. Microfilm copies of these records are available

103.

(6 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1945/03-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number13638. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6697 to T-6698. Microfilm copies of these records are available

104.

(8 PDF) 2nd/1st Armoured Car Regiment (Royal Canadian Dragoons) 1945/11-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14189. File number935. Copied container numberT-12563.

105.

(6 PDF) Headquarters, 5th Canadian Infantry Brigade. 1944/06-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14109. File number185.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11341 to T-11342. Microfilm copies of these records are available

106.

(8 PDF) 4th Reconnaissance Regiment (4th Princess Louise Dragoon Guards) 1945/01-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number14206. File number580.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12649 to T-12650. Microfilm copies of these records are available

107.

(2 PDF) Headquarters, 8th Canadian Infantry Brigade. 1944/08-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14141. File number740.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12159 to T-12160. Microfilm copies of these records are available

108.

(3 PDF) 12th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/11-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14462. File number705. Copied container numberT-16360<->T-16361.

109.

(2 PDF) 1st Battalion, Royal Hamilton Light Infantry. 1945/07-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15217. File number182/1.

110.

(7 PDF) 5th Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/01-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14568. File number1992.

111.

(5 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/12-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number13632. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6691 to T-6692. Microfilm copies of these records are available

112.

(8 PDF) No. 103 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/11-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16613. File number2467.

113.

(10 PDF) Les Fusiliers Mont-Royal. 1944/02-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15065. File number187.

114.

(5 PDF) 17th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/02-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14528. File number907.

115.

Honours and Awards – 3rd Canadian Infantry Divisional Signals. 1945. File.

RG24-C-3, R112. Volume/box number14942. File number3CD/6-7/PER.

Microfilm copies of this file are available on reel T-21342. Microfilm copies of this file are available on reel T-21342.

116.

(7 PDF) 1st Canadian Infantry Division – General Staff. 1945/02-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number13732. File number2/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-1879 to T-1880. Microfilm copies of these records are available

117.

(2 PDF) 2nd Canadian Infantry Division – General Staff. 1944/12-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number13752. File number152/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-7610 to T-7611. Microfilm copies of these records are available

118.

Royal 22e Régiment. 1944/04-1945/03. File.

RG24-C-3, R112-6878-2-E. Volume/box number15239. File number41.

119.

A3 Royal Canadian Artillery Training Centre, Shilo. 1944/08-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16967. File number1205.

120.

(7 PDF) Cameron Highlanders of Ottawa (Machine Gun) 1945/05-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number15030. File number184(733).

121.

6th Field Park Squadron, Corps of Royal Canadian Engineers. 1943/05-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14794. File number985. Copied container numberT-18735<->T-18736.

122.

(3 PDF) Headquarters, 4th Armoured Brigade. 1944/08-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14052. File number950.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10658 to T-10659. Microfilm copies of these records are available

123.

(4 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/11-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number13631. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6690 to T-6691. Microfilm copies of these records are available

124.

(10 PDF) Loyal Edmonton Regiment, Canadian Active Service Force. 1944/07-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15115. File number38.

125.

(5 PDF) The Canadian Scottish Regiment. 1944/08-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15038. File number734(400).

126.

(5 PDF) 5th Armoured Regiment (8th Princess Louise’s New Brunswick Hussars) 1944/07-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14209. File number1103.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12652 to T-12653. Microfilm copies of these records are available

127.

(6 PDF) North Shore (New Brunswick) Regiment. 1944/08-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15128. File number742.

128.

(2 PDF) 1st Canadian Army – General Staff Duties. 1944/08-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number13641. File number1150/G-SD.

Microfilm copies of these records are available on reels T-7073 to T-7074. Microfilm copies of these records are available

129.

(9 PDF) Headquarters, 4th Armoured Brigade. 1945/04-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14054. File number950.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10660 to T-10661. Microfilm copies of these records are available

130.

(3 PDF) Regina Rifles. 1944/04-1944/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number15198. File number744.

131.

(10 PDF) Headquarters, 5th Canadian Infantry Brigade. 1944/12-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14110. File number185.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11342 to T-11344. Microfilm copies of these records are available

132.

(4 PDF) The Essex Scottish Regiment. 1943/10-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number15061. File number181.

Please note that the diaries for November and December 1944 are not to be found within this volume. To date they have

133.

(6 PDF) The Canadian Scottish Regiment. 1944/12-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number15040. File number734(400).

134.

(7 PDF) The Calgary Highlanders [Files for 1944/01-1944/06, See Vol. 17,514]. 1944/07-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number15020. File number192.

135.

(9 PDF) Headquarters, 1st Divisional Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1944/05-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14931. File number59. Copied container numberT-21330<->T-21331.

136.

(2 PDF) 22nd Canadian Tank Battalion (Canadian Grenadier Guards) 1945/08-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14263. File number1976. Copied container numberT-12731.

137.

(4 PDF) Headquarters, 4th Canadian Infantry Brigade. 1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14098. File number180. Copied container numberT-11329.

138.

(2 PDF) Headquarters, 8th Canadian Infantry Brigade. 1945/03-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14145. File number740.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12163 to T-12164. |Microfilm copies of these records are available

139.

A3 Royal Canadian Artillery Training Centre, Shilo. 1942/07-1942/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16963. File number1205.

140.

(6 PDF) 1st Canadian Infantry Division – General Staff. 1944/11-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number13731. File number2/GS. Copied container numberT-1879.

141.

(4 PDF) Headquarters, 8th Canadian Infantry Brigade. 1944/11-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14143. File number740.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12161 to T-12162. Microfilm copies of these records are available

142.

(3 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1945/06-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number13641. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-7073 to T-7074. Microfilm copies of these records are available

143.

(6 PDF) Cameron Highlanders of Ottawa (Machine Gun) 1945/02-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15029. File number184(733).

144.

(7 PDF) No. 52 Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/11-1946/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16552. File number2728/1.

145.

(9 PDF) 15th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/04-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14526. File number1905.

146.

(9 PDF) Regina Rifles. 1944/10-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15200. File number744.

147.

(9 PDF) The Calgary Highlanders. 1945/01-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15021. File number192.

148.

(5 PDF) Headquarters, 4th Canadian Infantry Brigade. 1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14095. File number180.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11149 to T-11325. Microfilm copies of these records are available

149.

(3 PDF) Headquarters, 8th Canadian Infantry Brigade. 1945/01-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14144. File number740.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12162 to T-12163. Microfilm copies of these records are available

150.

(9 PDF) Headquarters, 6th Canadian Infantry Brigade. 1945/03-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14119. File number190.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12002 to T-12003. Microfilm copies of these records are available

151.

(3 PDF) Headquarters, 2nd Armoured Brigade. 1944/07-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14046. File number940.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10652 to T-10653. Microfilm copies of these records are available

152.

(4 PDF) 5th Light Anti-Aircraft Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/05-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14598. File number454.

153.

(4 PDF) North Nova Scotia Highlanders (Machine Gun) 1944/03-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15122. File number732.

154.

(7 PDF) No. 102 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/03-1943/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16610. File number2466.

155.

(5 PDF) No. 1 Canadian Women’s Army Corps Military Band. 1945/08-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16631. File number2464/1.

156.

(2 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/08-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number13625. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6684 to T-6685. Microfilm copies of these records are available

157.

(8 PDF) Headquarters, 2nd Armoured Brigade. 1944/12-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14047. File number940.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10653 to T-10654. Microfilm copies of these records are available

158.

(4 PDF) 1st Canadian Army – General Staff. 1944/10-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number13629. File number1150/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-6688 to T-6689. Microfilm copies of these records are available

159.

(10 PDF) 2nd Field Park Company, Corps of Royal Canadian Engineers 1944/07-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14780. File number22. Copied container numberT-18619<->T-18620.

160.

(9 PDF) No. 28 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/06-1946/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16591. File number2428.

161.

(9 PDF) No. 39 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/12-1943/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number16600. File number2439.

162.

(10 PDF) 2nd Canadian Parachute Battalion (Royal Canadian Air Force) (within 1st Special Service Force) 1944/04-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15302. File number1354.

The official designation for this unit was the 1st Special Service Battalion or 1st Canadian Special Service Battalion, the Canadian component of the

163.

(11 PDF) Irish Regiment of Canada (Machine Gun) 1945/01-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15087. File number943.

164.

(2 PDF) 4th Canadian Field Artillery Battalion (Canadian Army Pacific Force) 1945/08-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14442. File number1971. Copied container numberT-15964.

165.

(7 PDF) Lincoln and Welland Regiment. 1944/09-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15105. File number299.

166.

(11 PDF) 2/13th Field Regiment (Canadian Army Occupation Force) 1945/06-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14466. File number4004. Copied container numberT-16365.

167.

(10 PDF) No. 42 Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/12-1943/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16548. File number2442.

168.

(11 PDF) 3rd Battalion, Le Régiment de la Chaudière. 1945/06-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15181. File number4025/1.

169.

(10 PDF) No. 48 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16607. File number2448.

170.

(10 PDF) No. 102 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/09-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16612. File number2466.

171.

(14 PDF) First Canadian Army Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1944/07-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14913. File number2354.

172.

(12 PDF) The Saskatoon Light Infantry. 1944/10-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15247. File number39.

173.

(12 PDF) Royal Regiment of Canada. 1944/04-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15226. File number183.

174.

(12 PDF) North Nova Scotia Highlanders (Machine Gun) 1944/12-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15123. File number732.

175. (11 PDF) The Seaforth Highlanders of Canada, Canadian Active Service Force. 1944/08-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15257. File number37.

176.

(10 PDF) No. 1 Group Headquarters, Canadian Women’s Army Corps. 1943/12-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16546. File number2452.

177.

(12 PDF) 2nd Light Anti-Aircraft Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/09-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number14589. File number141.

178.

(10 PDF) No. 1 Canadian Women’s Army Corps (Advanced) Training Centre (McDonald College) 1944/08-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16625. File number2450.

179.

(9 PDF) No. 5 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16565. File number2405.

180.

(11 PDF) No. 11 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number16573. File number2411.

181.

(11 PDF) No. 107 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/05-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16616. File number2471.

182.

(12 PDF) 3rd Battalion, Cameron Highlanders of Ottawa (Machine Gun) (Canadian Army Occupation Force) 1945/06-1946/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number15030. File number4015.

183.

(12 PDF) Headquarters, 3rd Canadian Infantry Divisional Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1944/12-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14942. File number726. Copied container numberT-21342.

184.

Directorate of Movements [textual records (microform)] [1939-1948]. Microfilmed [ca. 1950]. Series.

RG24-C-24, R112-386-6-E.

Textual material. [Access: Restrictions vary]. Government.

RG24 General Inventory Finding aid 24-361 relates to the Marine C-5608 to C-5721. 3 All or some of the documents described have been digitized

185.

(13 PDF) No. 1 Canadian Parachute Training Company. 1944/06-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number15300. File number1818/1.

186.

(12 PDF) Directorate, Canadian Women’s Army Corps. 1942/05-1943/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16546. File numberNDHQ.

187.

(13 PDF) 1st Canadian Parachute Battalion (July 1943 missing) 1942/12-1944/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15298. File number1351.

188.

(13 PDF) 10th Armoured Regiment (Fort Garry Horse) 1939/08-1942/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14231, 14235. File number153.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12694 to T-12695. Microfilm copies of these records are available

189.

(13 PDF) 1st Canadian Parachute Battalion. 1944/02-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number15299. File number1351.

190.

(13 PDF) 29th Armoured Reconnaissance Regiment (South Alberta Regiment) 1945/01-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14296. File number933.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12767 to T-12768. Microfilm copies of these records are available

191.

(13 PDF) Lake Superior Regiment, Canadian Active Service Force. 1944/12-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number15099. File number942.

192.

(11 PDF) Headquarters, 3rd Canadian Infantry Brigade. 1945/01-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14086. File number40.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11137 to T-11138. Microfilm copies of these records are available

193.

(12 PDF) 7th Reconnaissance Regiment (17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars) 1944/11-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14218. File number1102.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12661 to T-12662. Microfilm copies of these records are available

194.

(13 PDF) 3rd Battalion, Highland Light Infantry of Canada (Canadian Army Occupation Force) 1945/06-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15078. File number4029.

195.

(12 PDF) Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada, Canadian Active Service Force. 1943/10-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15162. File number193.

196.

(13 PDF) 1st Canadian Divisional Bridge Platoon, Corps of Royal Canadian Engineers (1st Canadian Infantry Division) 1944/01-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14833. File number1779.

197.

(14 PDF) Headquarters, 11th Canadian Infantry Brigade. 1944/11-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14160. File number571. Copied container numberT-12395.

198.

(14 PDF) 1st Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/07-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number14556. File number20.

199.

(14 PDF) 2nd Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/05-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14419. File number10. Copied container numberT-15935<->T-15936.

200.

(14 PDF) 13th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/02-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14465. File number706. Copied container numberT-16363<->T-16364.

201.

(12 PDF) No. 48 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/12-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16606. File number2448.

202.

1st Battalion, The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada. 1944/04-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15009. File number186.

Oct. to Dec. 1944 moved to R112 Vol. 31056. Oct. to Dec. 1944 moved to R112 Vol. 31056.

203.

(3 PDF) Headquarters, 4th Infantry Brigade. 1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14100. File number180.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11331 to T-11332. |Microfilm copies of these records are available

204.

(13 PDF) No. 41 Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16548. File number2441.

205.

(14 PDF) 3rd Field Park Company, Corps of Royal Canadian Engineers 1944/10-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14783. File number715. Copied container numberT-18622<->T-18623.

Please note that this record includes War Diaries for the 2/3rd Field Park Company, a unit on the strength of the Canadian Army of Occupation

206.

(13 PDF) No. 32 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1943/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16593. File number2432.

207.

(13 PDF) No. 34 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/05-1944/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16596. File number2434.

208.

(13 PDF) No. 10 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1943/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16570. File number2410.

209.

(13 PDF) No. 112 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/06-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16621. File numberMD12.

210.

(15 PDF) Royal Regiment of Canada. 1943/01 – 1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15226. File number183.

211.

(13 PDF) 5th Armoured Regiment (8th Princess Louise’s New Brunswick Hussars) 1940/07-1941/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14206. File number1103. Copied container numberT-12650.

This unit was authorized as the 4th Canadian Motorcycle Regiment (8th Princess Louise’s New Brunswick Hussars) july 1940.

212.

(15 PDF) 2nd Light Anti-Aircraft Regiment, Royal Canadian Artillery. 1941/01-1942/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14587. File number141.

213.

(15 PDF) 6th Field Park Squadron, Corps of Royal Canadian Engineers. 1944/10-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14795. File number985. Copied container numberT-18736<->T-18738.

214.

(14 PDF) No. 24 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16588. File number2424.

215.

(14 PDF) No. 46 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/02-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16606. File number2446.

216.

(10 PDF) S Company, Canadian Women’s Army Corps. 1941/10-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16557. File numberMD7.

217.

(16 PDF) The Westminster Regiment (Motor), Canadian Active Service Force 1944/03-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number15283. File number228.

218.

(3 PDF) Headquarters, 1st Canadian Infantry Regiment (Canadian Army Pacific Force) 1945/07-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14100. File number1938. Copied container numberT-11332.

219.

(15 PDF) No. 30 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/12-1946/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16593. File number2430.

220.

(15 PDF) No. 33 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16596. File number2433.

221.

(15 PDF) No. 14 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1943/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16575. File number2414.

222.

(15 PDF) No. 106 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/07-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16615. File number2470.

223.

(15 PDF) No. 105 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1944/11-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16615. File number2469.

224.

(15 PDF) No. 2 Canadian Women’s Army Corps (Basic) Training Centre, Vermilion. 1943/03-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16626. File number2451.

225.

(15 PDF) No. 35 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/12-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16597. File number2435.

226.

(15 PDF) No. 1 Canadian Women’s Army Corps (Advanced) Training Centre (McDonald College) 1943/05-1944/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number16624. File number2450.

227.

(15 PDF) No. 1 Canadian Women’s Army Corps (Advanced) Training Centre (McDonald College) 1942/02-1943/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16623. File number2450.

228.

(14 PDF) No. 4 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/03-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16564. File number2404.

229.

(16 PDF) No. 17 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/04-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number16580. File number2417.

230.

(17 PDF) Assistant Director, Surveys, 1st Canadian Corps (formerly Assistant Director, Surveys, 7th Canadian Corps) 1940/07-1941/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14833. File number1(d).

231.

(18 PDF) Headquarters, 2nd/8th Canadian Infantry Brigade. 1945/06-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14146. File number4022.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12164 to T-12165. Microfilm copies of these records are available

232.

(3 PDF) 3rd Battalion, 1st Canadian Infantry Regiment (48th Highlanders of Canada), Canadian Army Pacific Force. 1945/08-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15297. File number1944.

233.

(17 PDF) No. 15 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16576. File number2415.

234.

(17 PDF) No. 13 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/06-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16575. File number2413.

235.

(17 PDF) No. 9 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16570. File number2409.

236.

(17 PDF) No. 22 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16586. File number2422.

237.

(19 PDF) The Royal Hamilton Light Infantry, Canadian Active Service Force. 1943/05-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15216. File number182.

238.

Army Historical Section [textual record] 1905-1964. Series.

RG24-C-6, R112-134-1-E.

Textual material. [Access: Restrictions vary]. Government.

Finding aid 24-1 is also available on microfilm reels C-6772 to C-6774. 24-1, 24-3, 24-164, 24-298, 24-293, 24-392, 24-370 2 All or some of the

239.

(15 PDF) No. 6 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16566. File number2406.

240.

(20 PDF) Perth Regiment. 1943/08-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15136. File number107.

241.

(19 PDF) 2/4th Light Anti-Aircraft Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/03-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14595. File number4007.

242.

(18 PDF) No. 29 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16592. File number2429.

243.

(18 PDF) No. 37 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/08-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16599. File number2437.

244.

(18 PDF) No. 23 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16587. File number2423.

245.

(18 PDF) No. 104 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16614. File number2468.

246.

(18 PDF) No. 12 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1945/01-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16574. File number2412.

247.

(19 PDF) 1st Light Anti-Aircraft Regiment (Lanark and Renfrew Scottish) Royal Canadian Artillery. 1944/01-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14587. File number505.

This unit was redesignated several times during the Second World War. The monthly diaries are titled with the contemporary unit title.

248.

(4 PDF) 27th Armoured Regiment (Sherbrooke Fusiliers Regiment) 1944/11-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14288. File number1044.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12759 to T-12760. |Microfilm copies of these records are available

249.

3rd Canadian Infantry Division Reinforcement Unit. 1944/07-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number16757. File number2624B.

250.

(19 PDF) No. 40 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16602. File number2440.

251.

(19 PDF) No. 104 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/06-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16613. File number2468.

252.

(19 PDF) No. 101 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1944/12-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16610. File number2465.

253.

(19 PDF) No. 34 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/06-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16597. File number2434.

254.

(18 PDF) No. 113 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps (includes No. 13 Composite Stores) 1943/04-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16621. File number2475.

255.

(20 PDF) 2nd Canadian Parachute Battalion (Royal Canadian Air Force) (within 1st Special Service Force) 1942/08-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15301. File number1354.

The official designation for this unit was the 1st Special Service Battalion or 1st Canadian Special Service Battalion, the Canadian component of the

256.

(21 PDF) The Saskatoon Light Infantry. 1942/11-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15246. File number39.

257.

(18 PDF) 7th Reconnaissance Regiment (17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars) 1943/07-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14217. File number1102.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12659 to T-12661. Microfilm copies of these records are available

258.

(19 PDF) No. 17 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16579. File number2417.

259.

Section historique de l’Armée [document textuel] 1905-1964. Series.

RG24-C-6, R112-134-1-F.

Textual material. [Access: Restrictions vary]. Government.

24-1 (C-6772 à C-6774), 24-3, 24-164, 24-298, 24-293, 24-392, 24-370 2 -1 Les documents décrits ont été complètement ou en partie numérisés et

260.

(20 PDF) No. 13 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16574. File number2413.

261.

(20 PDF) No. 105 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/02-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16614. File number2469.

262.

(7 PDF) The Algonquin Regiment. 1944/11-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15001. File number1052.

263.

(21 PDF) Headquarters, London Area, Canadian Women’s Army Corps. 1944/08-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16547. File number2562.

264.

The Carleton and York Regiment. 1944/09-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number15051. File number43.

265.

(21 PDF) No. 106 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1944/10-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16616. File number2470.

266.

(21 PDF) No. 38 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/10-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16600. File number2438.

267.

(13 PDF) K Company, Canadian Women’s Army Corps. 1941/09-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16555. File numberMD10.

268.

(22 PDF) No. 10 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/11-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number16571. File number2410.

269.

(22 PDF) No. 103 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1944/01-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16612. File number2467.

270.

(22 PDF) No. 21 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number16584. File number2421.

271.

(22 PDF) No. 15 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/03-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16577. File number2415.

272.

(21 PDF) No. 113 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps (includes No. 13 Composite Stores) 1944/10-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16622. File number2475.

273.

(5 PDF) The Royal Canadian Regiment. 1945/04-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15211. File number31.

274.

(5 PDF) Headquarters, 2nd Canadian Infantry Brigade. 1944/11-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14080. File number35.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11076 to T-11077. |Microfilm copies of these records are available

275.

(5 PDF) Headquarters, 7th Canadian Infantry Brigade. 1944/09-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14131. File number730.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12016 to T-12017. |Microfilm copies of these records are available

276.

(23 PDF) No. 38 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/11-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16599. File number2438.

277.

(23 PDF) No. 102 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/10-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number16611. File number2466.

278.

(23 PDF) No. 35 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/04-1946/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16598. File number2435.

279.

(5 PDF) 22nd Armoured Regiment (Canadian Grenadier Guards) 1944/09-1945/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number14261. File number953.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12727 to T-12728. |Microfilm copies of these records are available

280.

(5 PDF) Headquarters, 2nd Canadian Infantry Brigade. 1945/04-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14081. File number35.

Microfilm copies of these records are available on reels T-11077 to T-11078. |Microfilm copies of these records are available

281.

(20 PDF) No. 1 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/11-1946/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16559. File number2401.

282.

(24 PDF) No. 18 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/05-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16581. File number2418.

283.

(25 PDF) Director General, Canadian Women’s Army Corps. 1944/04-1946/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16546. File numberNDHQ.

War diaries from the Director General of the CWAC. March 1946 is missing. War diaries from the Director General of the CWAC.

284.

(26 PDF) 3rd Canadian Divisional Bridge Platoon, Corps of Royal Canadian Engineers. 1943/11-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14833. File number1781.

Microfilm copies of these records are found on reels T-18780 to T-18781. Microfilm copies of these records are found on reels T-18780 to T-18781.

285.

(27 PDF) Headquarters, 5th Armoured Brigade. 1941/10-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14057. File number564.

Microfilm copies of these records are available on reels T-10662 to T-10663. Microfilm copies of these records are available

286.

(25 PDF) No. 49 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/06-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16608. File number2449.

287.

(25 PDF) No. 6 Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers (formerly No. 6 Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers details, Serial # 409) 1943/10-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14721. File number716. Copied container numberT-18365<->T-18367.

288.

(7 PDF) 9th Armoured Regiment (British Columbia Dragoons) 1944/12-1945/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14230. File number1104.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12693 to T-12694. |Microfilm copies of these records are available

289.

(27 PDF) No. 18 Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers. 1942/07-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14745. File number717. Copied container numberT-18395<->T-18396.

290.

(26 PDF) No. 30 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number16592. File number2430.

291.

(26 PDF) No. 40 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/05-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16603. File number2440.

292.

(26 PDF) No. 32 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/11-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16594. File number2432.

293.

(22 PDF) No. 2 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/05-1946/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16560. File number2402.

294.

(6 PDF) 1st Battalion, The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada. 1945/01-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15010. File number186.

295.

(27 PDF) No. 27 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/02-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16589. File number2427.

296.

(27 PDF) No. 39 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/09-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number16601. File number2439.

297.

(27 PDF) No. 107 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1944/04-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16617. File number2471.

298.

(27 PDF) No. 29 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16591. File number2429.

299.

(27 PDF) No. 11 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16572. File number2411.

300.

(27 PDF) No. 33 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16595. File number2433.

301.

(27 PDF) No. 112 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/03-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16620. File numberMD12.

302.

(27 PDF) No. 12 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16573. File number2412.

303.

(29 PDF) 3rd Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/08-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14562. File number708.

304.

(4 PDF) 1st Battalion, Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada. 1944-10-01 – 1944-12-31. File.

RG24-C-3, R112. Volume/box number15009, 31056.

1944 War Diary in RG24 Vol.15009, and were rehoused in R112 Vol. 31056. 1944 War Diary in RG24 Vol.15009, and were rehoused in R112 Vol.

305.

(5 PDF) Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada, Canadian Active Service Force. 1945/02-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number15164. File number193.

306.

(27 PDF) No. 41 Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/11-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16547. File number2441.

307.

(28 PDF) No. 45 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/01-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16605. File number2445.

308.

(28 PDF) No. 8 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/03-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16569. File number2408.

309.

(19 PDF) No. 3 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16561. File number2403.

310.

(6 PDF) 27th Armoured Regiment (Sherbrooke Fusiliers Regiment) 1944/06-1944/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14287. File number1044.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12758 to T-12759. |Microfilm copies of these records are available

311.

(30 PDF) 16th Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers 1943/05-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14743. File number718. Copied container numberT-18393<->T-18394.

312.

(6 PDF) 3rd Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/10-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14436. File number15. Copied container numberT-15954<->T-15956.

313.

(29 PDF) No. 31 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1943/06-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16593. File number2431.

314.

(6 PDF) 1st Field Regiment, Royal Canadian Horse Artillery. 1945/04-1945/07. File.

RG24-C-3. Volume/box number14412. File number5. Copied container numberT-15927<->T-15928.

315.

(13 PDF) G Company, Canadian Women’s Army Corps. 1941/09-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16554. File number2411.

316.

(6 PDF) 1st Field Regiment, Royal Canadian Horse Artillery. 1944/11-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14411. File number5. Copied container numberT-15926<->T-15927.

317.

Property files from the third army central registry. [textual record]. 1946-1966. Accession.

RG24-C-1-c. Accession number1997-98/589 GAD. BAN1999-00049-8.

Textual material. [Access: Restricted by law]. Government.

98/588. A full finding aid for this accession is available. 3– Check Archivianet, the LAC’s electronic catalogue. Use the site

318.

(7 PDF) The Algonquin Regiment. 1945/05-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15002. File number1052.

319.

(32 PDF) No. 28 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number16590. File number2428.

320.

(32 PDF) No. 110 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/03-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number16618. File number2472.

321.

(33 PDF) No. 42 Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/10-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16549. File number2442.

322.

(10 PDF) 1st Armoured Car Regiment (Royal Canadian Dragoons) 1944/07-1945/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number14188. File number570. Copied container numberT-12562.

323.

(36 PDF) 6th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1942/10-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14448. File number165. Copied container numberT-15970, T-16022, T-16144.

324.

(36 PDF) No. 20 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16583. File number2420.

325.

C.W. & B.W.–Project Deseret. 1962/12/01-1965/04/30. File (Accession level).

RG24-G-18-3. File numberSES 1800-60/141-1.

Textual material. [Access: Restricted by law]. Government.

Finding aid number: 24-356

Records are located in Winnipeg Manitoba. The linked electronic copy is a digitized image of all elements of the file (part

326.

(7 PDF) 3rd Battalion, Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders (Canadian Army Occupation Force) 1945/06-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15274. File number4031.

327.

(7 PDF) 2/12th Field Regiment, Royal Canadian Artillery (Canadian Army Occupation Force) 1945/06-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14541. File number4003.

328.

(8 PDF) Headquarters, 10th Canadian Infantry Brigade. 1944/06-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14156. File number922.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12391 to T-12392. |Microfilm copies of these records are available

329.

(8 PDF) Headquarters, 1st Canadian Infantry Brigade. 1945/01-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number14068. File number30. Copied container numberT-11063.

330.

(25 PDF) 4th Armoured Divisional Signals, Royal Canadian Corps of Signals. 1944/12-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14947. File number1926.

331.

(38 PDF) No. 16 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number16578. File number2416.

332.

(39 PDF) No. 36 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/12-1946/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16598. File number2436.

333.

(13 PDF) M Company, Canadian Women’s Army Corps. 1942/01-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16556. File numberMD11.

334.

(8 PDF) 5th Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/05-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14567. File number1992.

335.

(41 PDF) No. 11 Canadian Independent Machine Gun Company (Princess Louise Fusiliers) 1942/07-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15153. File number355.

336.

(13 PDF) P Company, Canadian Women’s Army Corps. 1941/09-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16556. File numberMD13.

337.

(40 PDF) No. 111 Depot Company, Canadian Women’s Army Corps. 1943/03-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number16619. File number2473.

338.

(40 PDF) No. 19 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1946/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16582. File number2419.

339.

(10 PDF) 2nd Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/12-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14560. File number170.

340.

(42 PDF) No. 44 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number16604. File number2444.

341.

(8 PDF) The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders, Canadian Active Service Force. 1945/04-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15274. File number752.

342.

(8 PDF) 1st Canadian Parachute Battalion [textual record, cartographic material]. 1945/02-1945/09. File.

RG24-C-3, RG24M 912011. Volume/box number15300. File number1351.

Maps and cartographic material, 

RG24M 912011: 1. N2: Osnabrück [and] P2: Munster — 2. N3: Minden [and] P3: Detmond — 3. M4: Soltau [and] N4: Hannover — 4. M5: Salzwedel

343.

(9 PDF) Headquarters, 7th Canadian Infantry Brigade. 1945/03-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14133. File number730.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12018 to T-12019. |Microfilm copies of these records are available

344.

(16 PDF) No. 7 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/01. File.

RG24-C-3. Volume/box number16566. File number2407.

345.

(8 PDF) Highland Light Infantry of Canada, Canadian Active Service Force. 1944/03-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15076. File number754.

346.

(10 PDF) Les Fusiliers Mont-Royal. 1944/12-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number15066. File number187.

347.

(8 PDF) Queen’s Own Rifles of Canada, Canadian Active Service Force. 1945/02-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number15170. File number753.

348.

(43 PDF) No. 26 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16588. File number2426.

349.

(9 PDF) 12th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/02-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14541. File number705.

350.

(9 PDF) 5th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/01-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14446. File number160. Copied container numberT-15967<->T-15968.

351.

(9 PDF) 6th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1940/05-1941/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14446. File number165. Copied container numberT-15967<->T-15968.

352.

(10 PDF) 14th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1945/01-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number14473. File number707.

353.

(13 PDF) B Company, Canadian Women’s Army Corps. 1941/08-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16553. File numberMD2.

354.

(9 PDF) 1st Armoured Car Regiment (Royal Canadian Dragoons) 1943/10-1944/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number14188. File number570. Copied container numberT-12418.

355.

(30 PDF) No. 21 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1944/09-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16585. File number2421.

356.

(9 PDF) 3rd Battalion, Queen’s Own Rifles of Canada, Canadian Army (Active) 1942/07-1943/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15170. File number1076.

357.

(10 PDF) 2nd Canadian Infantry Division – General Staff. 1945/04-1945/10. File.

RG24-C-3. Volume/box number13753. File number152/GS.

Microfilm copies of these records are available on reels T-7611 to T-7612. |Microfilm copies of these records are available

358.

(10 PDF) 22nd Armoured Regiment (Canadian Grenadier Guards) 1945/05-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14263. File number953. Copied container numberT-12730.

359.

(10 PDF) 8th Light Anti-Aircraft Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/04-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14609. File number1906.

360.

(11 PDF) Headquarters, 2nd Canadian Infantry Brigade. 1939/11-1940/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14068. File number35. Copied container numberT-11063.

361.

(11 PDF) Lincoln and Welland Regiment. 1945/02-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15106. File number299.

362.

(10 PDF) No. 2/18 Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers. 1945/06-1946/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14746. File number4013. Copied container numberT-18396<->T-18397.

363.

(11 PDF) 2nd Battalion, The Royal Canadian Regiment. 1945/08-1946/06. File.

RG24-C-3. Volume/box number15211. File number1942.

364.

Subject file classification system [textual record]. 1923-1936. Series.

RG42-C-1, R1191-37-1-E.

42-3 1 Finding aid 42-19 is a card index files in RG42-B-1 and RG42-C-1 as wartime sinkings in the Department of National Defence fonds (RG24).

365.

MILITARY DISTRICT RECORDS , VOLS 1-2. 19uu. File.

RG24-C-8. Volume/box number4339. File numberMD2-34-3-60.

Finding aid number: 24-377

366.

(14 PDF) A Company, Canadian Women’s Army Corps. 1941/08-1942/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16552. File number2406.

367.

(13 PDF) No. 18 Field Company, Corps of Royal Canadian Engineers. 1944/10-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14746. File number717. Copied container numberT-18396<->T-18397.

368.

(24 PDF) No. 1 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps (formerly No. 1 Company, Canadian Women’s Army Corps) 1942/10-1944/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number16558. File number2401.

369.

(19 PDF) No. 2 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps (formerly No. 2 Company, Canadian Women’s Army Corps) 1942/10-1944/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number16559. File number2402.

370.

(27 PDF) No. 6 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16565. File number2406.

371.

(17 PDF) The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise’s) 1944/07-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number15005. File number300.

372.

Dossiers des Cours martiales [document textuel (microforme)] [1914-1919]. Series.

RG150-8, R611-430-3-F.

membres du CEC ont été fusillés par un peloton d¿exécution (les dossiers liés à leur cour martiale se trouvent dans : RG24, bobine C 5053, MIKAN

373.

(15 PDF) The Royal Canadian Regiment. 1944/01-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number15210. File number31.

374.

(15 PDF) Headquarters, 9th Canadian Infantry Brigade. 1944/09-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14154. File number750.

Microfilm copies of these records are available on reels T-12333 to T-12334. |Microfilm copies of these records are available

375.

(15 PDF) North Shore (New Brunswick) Regiment. 1945/02-1946/04. File.

RG24-C-3. Volume/box number15129. File number742.

376.

(17 PDF) 19th Army Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/08-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14531. File number810.

377.

(29 PDF) No. 4 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number16563. File number2404.

378.

(15 PDF) 4th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/08-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14442. File number155. Copied container numberT-15963<->T-15964.

379.

(15 PDF) 48th Highlanders of Canada, Canadian Active Service Force. 1944/05-1945/08. File.

RG24-C-3. Volume/box number15297. File number32.

380.

(27 PDF) No. 5 Administration Unit, Canadian Women’s Army Corps. 1942/10-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number16564. File number2405.

381.

(22 PDF) 4th Anti-Tank Regiment, Royal Canadian Artillery. 1944/01-1945/09. File.

RG24-C-3. Volume/box number14565. File number908.

382.

(20 PDF) 23rd Field Regiment (Self-Propelled), Royal Canadian Artillery. 1943/08-1945/02. File.

RG24-C-3. Volume/box number14536.

383.

(25 PDF) 8th Field Regiment (Self-Propelled), Royal Canadian Artillery. 1943/05-1945/05. File.

RG24-C-3. Volume/box number14451. File number214. Copied container numberT-16146<->T-16147.

384.

(24 PDF) 5th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/01-1944/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number14445. File number160. Copied container numberT-15966<->T-15967.

385.

(27 PDF) 15th Field Regiment, Royal Canadian Artillery. 1943/02-1945/03. File.

RG24-C-3. Volume/box number14525. File number1905.

386.

(26 PDF) The Toronto Scottish Regiment (Machine Gun), Canadian Active Service Force. 1943/08-1945/12. File.

RG24-C-3. Volume/box number15277. File number34.

387.

Courts martial records [textual record (microform)] [1914-1919]. Microfilmed between 1950 and 1954. Series.

RG150-8, R611-430-3-E.

At least 25 members of the CEF were shot by firing squad (files relating to their courts martial are found in RG24, reel C-5053, MIKAN 140678, R112

388.

(38 PDF) 4th Field Park Squadron, Corps of Royal Canadian Engineers. 1942/11-1945/11. File.

RG24-C-3. Volume/box number14792. File number915. Copied container numberT-18732<->T-18734.

Ticket to Hell: via Dieppe naar Holten

Paul Dumaine schilderde in gevangenschap een impressie van de slag bij Dieppe. Bron: thememoryproject.com Luister naar het verhaal van Paul Dumaine – overlevende van de Fusiliers Mont Royal.
Operation Jubilee werd één groot drama
Niet alles liep mis, maar veel wel

Dieppe, 19 augustus 1942, 04:50 uur

Bij de dageraad van 19 augustus 1942 ploegden merendeels Canadese jongens door het water van de Noordzee en over het strand voor de Noord-Franse kust bij Dieppe. Zij moesten samen met Britse en Franse commando’s en US Rangers bij verrassing Duitse stellingen onschadelijk maken, de luchthaven bij St Aubin vernietigen, olieopslagplaatsen in vlammen doen opgaan, een radiopeilstation onklaar maken, de haven- en spoor installaties vernietigen, een Duits hoofdkwartier vernietigen, documenten en Duitse schepen buit maken en Duitse militairen krijgsgevangenen nemen. De operatie, die minutieus was voorbereid en bijna tot op de minuut was uitgeschreven, zou hooguit vijftien uur duren. Dat was althans de opzet.

Troepen in Landing Craft Mechanized (LCM) aan het moederschip. Vanaf het moederschip werd de carrier in een landingsvaartuig, LCM,gehesen. Deze LCM’s zetten de voertuigen en tanks af op het landingsstrand. Bron: Canada. Department of National Defence / Library and Archives Canada PA-183767

Het was een groots opgezet plan, waarbij luchtmacht, marine en landmacht samen en gecoördineerd optrokken. Met die drieslag zou de vijand bij verrassing worden overvallen. En voor de Duitsers het goed en wel in de gaten zouden hebben, waren de geallieerde troepen op de terugtocht – voorzien van de buit. Op papier was het een stevig en goed doordacht plan.

De landing bij Dieppe moest deel uit gaan maken van een serie landingen aan de Europese westkust, met het doel Duitse troepen weg te trekken van het Oostfront. De leider van de Sovjet-Unie, Jozef Stalin, had al verschillende keren de nadruk gelegd op het belang van een tweede, westelijk, front. Een succesvolle actie bij Dieppe zou daaraan kunnen bijdragen.

Hoewel de doelen voor de operatie vast stonden, werd de uitwerking ervan overgelaten aan de verschillende legeronderdelen luchtmacht, landmacht en marine. Daardoor werden het feitelijk drie aparte operaties. Het waren drie acteurs in hetzelfde toneelstuk, die geen rekening hielden met wat de ander op het toneel deed. Alleen was dit geen toneelspel. Dit was oorlogvoering.

De luchtmacht concentreerde zich op de confrontatie met de Luftwaffe, de landmacht plande een zorgvuldige aanval op de haven en de marine ondersteunde de aanvalsmacht gedurende de landing en de terugtrekking, maar verleende geen ondersteuning gedurende de operatie aan land. De landingstroepen wilden precies tegelijktijdig op verschillende plekken van boord gaan en de aanval inzetten, de tanks moesten op tijd volgen. Ondertussen moesten twee Duitse kustbatterijen uitgeschakeld worden terwijl toegangswegen vanuit het oosten en westen naar de stad moesten worden zeker gesteld.

Gewonde troepen keren terug in Engeland na de aanval op Dieppe. Bron Library and Archives Canada PA-183773

Het liep anders. Operation Jubilee, zoals de geallieerde slag bij Dieppe heette, werd een groot drama. Er was geen eenhoofdige leiding, de bevelhebbers hadden geen ervaring met het uitvoeren van een amfibische operatie en zij hadden verschillende motieven. De sterkte van de Duitse verdediging werd onderschat. En misschien wel de grootste misser: de locatie Dieppe was niet gelukkig gekozen vanwege de goed verdedigbare en lastig te overwinnen hoge kustwal.

Niet alles liep mis, maar veel wel. Het strakke strijdplan had weinig ruimte voor tegenvallers. En tegenvallers waren er. Commandotroepen stuitten bij toeval op een Duitse patrouille, waardoor de Duitse verdedigingslinies sneller dan verwacht alert werden op vijandelijke activiteiten. Landingstroepen arriveerden te laat, de communicatie verliep problematisch en er was sprake van pijnlijke misverstanden.

Overzicht van Operatie Jubilee zoals gepland (stippellijnen) en uitgevoerd (doorgetrokken pijlen). Duitse troepenbewegingen zijn blauw, geallieerde bewegingen rood. Bron: Official History of the Canadian Army in the Second World War.

Dat neemt niet weg dat de dapperheid en het doorzettingsvermogen van Canadese militairen en de Britse commando’s niet genoeg kan worden benadrukt. De les van Operation Jubilee was dat een toekomstige amfibische operatie in elk geval niet op deze manier moest worden uitgevoerd. Dieppe was een vermijdbare ramp.

De aanvallen op Green Beach en Blue Beach (zie bovenstaande kaart) zouden bij het eerste ochtendgloren plaatshebben, net voor vijf uur. Zij moesten ondersteunend zijn aan de hoofdlanding bij Dieppe zelf, die een half uur later was gepland.

Dieppe, 05:07 uur

De aanval bij Puys werd een compleet fiasco. Het Royal Regiment of Canada arriveerde ruim een kwartier te laat (om 05:07 uur in plaats van 04:50 uur) waardoor ze niet meer onder dekking van het donker konden landen op het strand. De vijand was ondertussen al gealarmeerd. Omdat er geen luchtsteun was bij Puys en evenmin vanaf schepen op de vijandelijke stellingen werd gevuurd, hadden de Duitsers een onbelaagde positie. Niet meer dan 21 leden van het regiment kwamen tegen de wal omhoog. Met hen liep het niet goed af. Ze werden gedood of gevangen genomen. Van het regiment keerden niet meer dan 65 van de 554 soldaten terug naar het Verenigd Koninkrijk; 200 waren gedood, de rest gevangen genomen.

De aanval bij Pourville (Green Beach) liep in eerste instantie beter en de South Saskatchewans wisten op tijd te landen en een bruggenhoofd te slaan. Bij het doorstoten naar hun einddoel liepen zij zich vast echter vast in de zeer geconcentreerde vuur van Duitse machinegeweren, mortieren en artillerie. De Camerons zouden 30 minuten na hen landen om hen te versterken. Zij kwamen echter 30 minuten later en werden verkeerd afgezet aan weerszijden van de rivier Scie. Zij wisten daardoor niet de versterking te leveren die gepland was. Om 09:00 uur werd het bevel gegeven om een anderhalf uur later (10:30 uur) de operatie te staken en zich terug te trekken in de landingsschepen. Dit gebeurde onder hevig vijandelijk vuur en door de dapperheid van de scheepsbemanningen werd uiteindelijk het merendeel van de regimenten teruggetrokken, maar wel met 138 doden, 269 gewonden en achterlating van 256 krijgsgevangenen. 

De hoofdaanval werd uitgevoerd bij Diepe op Red Beach en White Beach.  De Fusiliers Mont-Royal (FMR) waren bedoeld als een reserve-eenheid die achter de hand gehouden zou worden gehouden, als het Essex Scottish Regiment en het Royal Hamilton Light Infantry regiment (vaak kortweg aangeduid als Rileys) ondersteuning nodig hadden. Hun doel was de aanval via de haven van Dieppe uit te voeren. De belangrijkste taak van de Fusiliers Mont Royal zou zijn de terugtocht van de infanteristen en de engineers te dekken.

Twaalf man van de Essex Scots slaagden er – ondanks de zware tegenstand – in door te breken tot in de stad. Zij meldden via de radio dat ze in de huizen waren. General Hamilton Roberts besloot op dat moment de Fusiliers Mont-Royal in te zetten om te helpen door te dringen in de stad. Daarmee veranderde de oorspronkelijke opdracht van de FMR van een landing in de haven naar een landing op het strand achter de ‘Rileys‘. Het regiment kwam terecht in een helse vuurkracht van Duitse kant. De helft van het bataljon werd al op het strand uitgeschakeld. De andere helft voegde zich bij de Essex Scots en de ‘Rileys’.

De landing verliep eigenlijk nog redelijk volgens plan. Infanterietroepen, ondersteund vanuit de lucht en vanaf zee konden het strand met hun landingsvoertuigen bereiken. Daarna moesten de tanks van het 14th Canadian Tank Regiment ondersteuning geven. Door een navigatiefout arriveerden de tanks echter te laat. Terwijl de luchtondersteuning volgens plan was weggevallen evenals het geschut van zee, bleef de tankondersteuning voor de infanteristen uit.

Het 14th Canadian Tank Regiment kwam weliswaar later op het strand bij Dieppe aan dan het draaiboek had aangegeven, maar het lukte 27 van de 30 tanks aan land te komen. In weerwil van de later ontstane mythe dat geen van de tanks van het strand af kwam, slaagden er 15 in de zeewering te bereiken tot op de boulevard. Maar geen van de tanks wist verder in de stad door te dringen – ze stuitten op tankblokkades.

Ondertussen waren de Duitse troepen in hoogste staat van paraatheid. Ze hadden al hun geschut in stelling gebracht. Pogingen van de infanteristen en engineers om de versperringen op het strand te verwijderen en door te breken naar de stad bleven vruchteloos. De vijandelijke verdediging vanuit de bunkers uitte zich in een dodelijke regen van kogels. Zonder de vuurkracht van de tanks waren de Canadese troepen machteloos. De vijand was op alle fronten in het voordeel. Terugtocht was de enige optie – en voor velen was dat zelfs geen mogelijkheid.

Dieppe, 09:30 uur

Om half tien in de ochtend werd duidelijk dat de operatie niet ging slagen. De terugtocht werd geblazen. Dat verliep niet overal even gesmeerd. Veel van de landingsvaartuigen van de Fusiliers Mont Royal waren gezonken. De meesten van de Rileys wisten heelhuids terug te komen tot het strand. Van het 14th Tank Regiment keerde maar één bemanningslid terug. Van de Essex Scots keerden ook maar enkelen terug.

Toen een dag later de balans werd opgemaakt, bleek hoe zwart de dag was geweest. Van de 179 landingsvaartuigen waren er 33 verloren gegaan; een van de acht torpedojagers was tot zinken gebracht; 106 van de 650 ingezette geallieerde vliegtuigen gingen verloren. Van de 4963 landingstroepen die in Engeland waren ingescheept werden 3374 gedood, gewond of gevangen genomen. Van hen werden 1838 geregistreerd als krijgsgevangene.

De hardst getroffen regimenten waren de Royal Hamilton Light Infantry (50% van de troepen verloren), Fusiliers Mont Royal (80%), Essex Scottish Regiment (90%) en de Royal Canadian Engineers (90%). Van het 14th Canadian Tank Regiment kwam bijna niemand terug.

Ronald Bruce was gewond achter gebleven op het slagveld in Dieppe

Private Ronald Bruce (Royal Hamilton Light Infantry) was een van de duizenden jongens die krijgsgevangen was gemaakt. Aanvankelijk werd hij als vermist opgegeven.

Ronald Bruce (geboren op 28 juni 1921) groeide op in Galt (Ontario) in een gezin met negen kinderen. Hij had vier broers en vier zussen. Toen hij zijn 19e verjaardag vierde, tekende hij voor het leger.

Bruce was gewond achter gebleven op het strand of op de boulevard in de Noord-Franse havenstad. Hij werd afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Stalag IX-C in Bad Sulza, tussen Erfurt en Leipzig in Duitsland, ruim 900 kilometer verwijderd van Dieppe. De reis met de gewondentrein van Dieppe naar het krijgsgevangenkamp nam een week in beslag.

Het krijgsgevangenkamp (in het Duits Mannschaftsstammlager für Kriegsgefange, meestal afgekort tot Stalag) in Bad Sulza was op dat moment al overbevolkt en met de komst bijna 2000 krijgsgevangenen uit Dieppe werd dat alleen maar erger. Het kamp omvatte een complex van verschillende Arbeitskommando’s waar gezonde krijgsgevangen werden tewerk gesteld. Dat kon gaan om werk zoals in de land- en tuinbouw of in zout- en kalimijnen.

Eenmaal in Bad Sulza aangekomen begon de schotwond aan Ronald Bruce’ rechterbovenbeen te ontsteken. Op 27 augustus werd hij naar het ziekenhuis (Reserve Lazarett für Kriegsgefangene Obermaßfeld) gebracht, waar hij werd behandeld door een geallieerde arts, major Hadley. Ondanks een operatie door een Britse chirurg op 27 augustus 1942 kwam er geen verbetering in zijn toestand. Hij overleed de volgende dag om 1 uur ’s middags zonder dat hij na de operatie nog bij bewustzijn was geweest.

Hij kreeg een begrafenis met militair eerbetoon (“mit vollen militärischen Ehren“) in Meiningen, met drie saluutschoten van een Duitse erewacht en de Last Post geblazen door een Britse trompettist, zo kreeg de familie via het Zwitserse Rode Kruis te horen.

Later werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Britse begraafplaats aan de Heerstrasse in Berlijn. En na de oorlog (op 4 juni 1948) werd hij opnieuw verplaatst – nu naar zijn laatste rustplaats: de Canadese militaire begraafplaats in Holten, plot 4, rij D, graf 1.

Het was de inzet van de Canadese landmacht om de omgekomen soldaten niet op vijandelijk grondgebied te begraven.Daarom werden na de oorlog de stoffelijke resten van Canadese soldaten vanuit verschillende (Britse) militaire begraafplaatsen in Duitsland opgegraven en herbegraven op de Canadese begraafplaats in Holten. Volgens gegevens van deCommon Wealth Graves Commissionliggen nu nog 4 Canadese landmachtsoldaten begraven in Duitsland.De vier zijn begraven in twee collectieve graven, waarin de stoffelijke overschotten van verschillende militairen gezamenlijk zijn begraven.Drie van hen (Allen G. Hunter, Chester Allen Joyes en James Sinclair) zijn in krijgsgevangenschap omgekomen en waren in Dieppe gevangen genomen. Zij zijn begraven op de Britse militaire begraafplaats in Berlijn (plot 11, rij K, graven 6-8). De vierde (Pte Marcel Gagne) kwam in januari 1945 om bij een patrouille in de buurt van Groesbeek. Hij werd samen met een onbekende soldaat begraven op de Reichtswald Forest British Military Cemetery in Kleef (Duitsland). In Duitsland liggen op verschillende begraafplaatsen 1 Canadese marineman en 3098 leden van de Royal Canadian Airforcebegraven.

Voor Ronalds moeder was het verlies van haar zoon onverteerbaar. Te meer omdat de militaire autoriteiten niet hadden gezien dat Ronald zijn moeder als enig erfgenaam had aangewezen. En ondertussen was zijn nalatenschap verdeeld over zijn ouders en zijn broers en zussen. Moeder Lillian Bruce moest maar zien dat ze haar rechtmatig deel alsnog zou krijgen. Ze was geen geoefend schrijfster, ze schreef niet foutloos, maar ze wist wel duidelijk te maken wat haar dwars zat.

Brief van Lillian Bruce

“It seems to me that there is always something wrong when it concerns my son just the same time they could not find his will they shared his moneyamong his sisters and brothers and what did I get only $13 and a few cents and when they finely fund [sic… finally found] the will they told me to get the money from my family but I never got a copper back and I think that  you men should to straighten things out. I gave my son and what have I got in return?
Nothing. Now I heave [sic… have] to write to you for his medals after he has been dead 6 years and 7 months. Boys that were killed long after my son was they have received their sons’s medals long age. You were not long letting me know that he was killed at Dieppe, something that hurt me more than anything in the world. I lost a wonderful son and a good boy but what do you men care? Nothing after you have all a mother holds dear so please return his medals as that is all I have and a memory of one I loved very much.
His name re Ronald Bruce RHLI Hamilton Ont
Mrs L Bruce
RR1
Galt Ont.”
John Alfred Carltons linkerbeen moest worden geamputeerd

John Alfred Carlton was ook in Dieppe gewond geraakt. Carlton was op 30 januari 1921 geboren als de derde van vier zoons van Joseph en Sarah Carlton uit Grimsby in Ontario, Canada. Zijn vader had zijn moeder verlaten. Zij woonde nog met haar jongste zoon Norman op de boerderij. Twee andere zoons, James en Joseph, waren ook in het Canadese leger.

Net als Bruce maakte Carlton deel uit van de Royal Hamilton Light Infantry. Hij was in Dieppe getroffen aan zijn linkerbeen. Aanvankelijk werd hij nog als vermist geregistreerd, maar na enige tijd werd duidelijk dat hij krijgsgevangen was gemaakt.

Zijn moeder kreeg nog drie brieven van hem nadat hij in Duits gevangenschap was, waarin hij meldde dat zijn been moest worden geamputeerd. Bovendien werd Carlton nog getroffen door een longontsteking die hem uiteindelijk noodlottig werd. Hij overleed op 23 november 1942, 21 jaar oud.

De Britse medisch officier major G.M. Hadley rapporteerde over Carltons laatste uren en zijn begrafenis op de begraafplaats in Meiningen.

Rapport van major G.M. Hadley

“You will understand, I know, even from this short account that Carltons’s illness was a long and trying one. His family would perhaps be glad to know that throughout it his courage never at any time failed even when he must have realised that his condition was critical. Pain was always controlled and the last hours were peaceful. I feel it would not be out of place to mention the Wardmaster who throughout Carlton’s illness attended to him personally with great skill and untiring devotion. This was Sergt R. Burburough RAMC.
Private Carlton was buried at Meiningen Cemetery, full military honours being accorded by a detachment of German infantry. The gravesite service as conducted by the Rev. D.G. Smith (CF) and wreaths were laid on behalf of the Hospital Staff, the patients and the German Wehrmacht. The coffin was covered with the Union Jack. A guard of honour composed of 6 officers an 21 other ranks was present.”

Carltons stoffelijk overschot werd later overgebracht naar de Britse begraafplaats in Berlijn. In juni 1948 werd hij herbegraven op de Canadese militaire begraafplaats in Holten: plot IV, rij D, graf 3.

Carltons broer Joseph sneuvelde op 5 augustus 1944 bij Tilly La Campagne (Frankrijk). Hij werd begraven op de Canadese begraafplaats Bretteville sur la Laize: plot III, rij A, graf 8. Hun moeder overleed een jaar na het einde van de oorlog.

Het Rolex polshorloge van Roy Clausen was verdwenen

Corporal Roy Clausen van de Royal Hamilton Light Infantry was ook een van de gewonde krijgsgevangen genomen Canadese soldaten. Hij was als beroepsmilitair al langer in dienst, sinds 1932. De in 1914 geboren Clausen behoorde tot de veteranen.

Hij viel op vanwege bijzondere spullen die hij altijd bij zich droeg: een Rolex polshorloge, een gouden onyx ring met initialen, een Ronson aansteker en een leren tabakszak + pijp. Toen zijn vrouw Margaret Clausen te horen kreeg dat haar man was overleden in het krijgsgevangenkamp, deed ze navraag naar die spullen. Lt col J.J. Hurley bevestigde dat. Hij zag Clausen zelden zonder deze artikelen. Hij ging ervan uit dat Clausen die spullen bij zich had toen hij Operation Jubilee inging. De spullen stonden echter niet op de inventarislijst van nagelaten eigendommen die de Canadese autoriteiten opmaakten. De inventarislijst bestond waarschijnlijk uit spullen die Clausen had achtergelaten in het Verenigd Koninkrijk.

Margaret kreeg wel te horen dat haar man op 19 augustus gewond was geraakt tijdens de gevechten bij Dieppe. En de verwondingen waren van dien aard dat hij terecht kwam in het krijgsgevangenen-ziekenhuis in Frankenberg/Eder (Kriegsgefanangen Lazaret Haine, Kreis Frankenberg/Eder). Daar overleed hij op 26 augustus 1942, een week na de mislukte operatie bij Dieppe.

Clausen was zwaar gewond geraakt waardoor hij deels verlamd was geraakt. Zijn situatie was eigenlijk hopeloos, rapporteerde de Britse dokter major D.L. Charters.

Major D.L. Charters

“Received every possible treatment, but was too severely wounded to offer a reasonable prospect of survival. Everything possible was done to minimize suffering.”

Op 27 augustus om 2 uur ’s nachts overleed hij. Op 29 augustus werd hij met militaire eer begraven op de Gemeindefriedhof zu Haina. Vandaar werd hij na de oorlog overgebracht naar de Britse militaire begraafplaats in Limmer/Hannover. De stoffelijke resten werden in 1948 uit Hannover opgehaald en herbegraven op de Canadese begraafplaats in Holten: plot IV, rij F, graf 4. Zijn vrouw en zijn zoontje Carl Roy Clausen bleven achter.

Desautels was niet het schoolvoorbeeld van een gezagsgetrouwe soldaat
Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

Paul Emile Desautels was een oudere rekruut. Geboren op 29 oktober 1914 in het Franstalige Montreal, besloot hij op 26-jarige leeftijd te tekenen voor het leger. Hij werd ingedeeld bij de Fusiliers Mont Royal.

In juni 1940 vertrok Desautels vanuit Halifax naar Europa. Het troepenschip zette hem af in Reykjavik (IJsland). IJsland was onder Brits beheer sinds de Britten het op 10 mei 1940 hadden bezet. De Canadezen vormden een tijdelijke bezettingsmacht namens de Britten tot de Canadese troepen nodig waren om Groot-Brittannië te verdedigen. In oktober werd Desautels ingescheept naar Engeland.

Desautels was niet het schoolvoorbeeld van een gezagsgetrouwe soldaat. Hij trok de bevelen van zijn meerderen verscheidene keren in twijfel, wat hem steevast op een straf kwam te staan. Soms weigerde hij gewoon de orders op te volgen. Ondermijning van het gezag, afwezig zonder verlof, ongeschoren op de parade verschijnen, schelden tegen zijn meerderen – het waren vergrijpen die Desautels elke keer weer op een straf kwamen te staan.

Ondertussen trainde hij om ingezet te worden voor de eerste serieuze poging een landing vanuit zee uit te voeren vanaf Britse grond naar het Europese vasteland. Vol goede moed vertrok hij met zijn maten in de nacht van 17 op 18 augustus richting Frankrijk.

Desautels eenheid, de Fusiliers Mont-Royal, was bedoeld als een eenheid die achter de hand gehouden werd. General Hamilton Roberts besloot de eenheid in te zetten om de Essex Scots te ondersteunen en door te dringen in de stad. Het regiment kwam terecht in een helse vuurkracht van Duitse kant.

Aanvankelijk werd Paul Desautels als vermist opgegeven, maar in november 1942 werd duidelijk dat hij krijgsgevangen was gemaakt. Desautels behoorde tot de grote groep van krijgsgevangenen die nog wel in staat was op eigen benen te staan. Hij werd door de Duitsers afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp.

De krijgsgevangen werden afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Stalag IX-C. In het kamp zaten ook al krijgsgevangen die in Duinkerken waren achter gebleven en mannen die in Griekenland of Kreta gevangen waren genomen. Het kamp had diverse Arbeitskommando’s, subkampen waar krijgsgevangen te werk werden gesteld.

Bij het kamp was een als ziekenhuis ingericht voormalig jeugdherberg. De medische staf bestond uit geallieerde dokters die ook in krijgsgevangenschap waren beland.

Paul Desautels werd door de Duitsers aan het werk gezet bij een kalkoven in een werkkamp bij Bad Bibra. Dat hij ongeschonden uit de strijd bij Dieppe was gekomen, was geen garantie voor een fleurige toekomst. Het werk als krijgsgevangene was niet zonder gevaar, zo bleek.

Het was Desautels’ taak om kalksteen in een oven te storten vanuit de kiepwagen. Hij stond daar alleen. Op 31 mei 1943 merkte een Duitse arbeider dat Desautels niet meer aan het werk was. Hij trof de Canadees bewusteloos aan bij de kiepwagen. Een dokter probeerde hem met kamfer-injecties tot leven te brengen, maar die poging was zonder succes. Paul Desautels overleed ’s avonds om half tien.

De veronderstelling was dat de soldaat de kalkoven had geopend en door koolmonoxidevergiftiging buiten bewustzijn was geraakt. De Duitse autoriteiten maakten een overlijdensverklaring op van het ongeluk en gaven dat door aan het Zwitserse Rode Kruis. Desautels moeder en zijn tien broers en zussen kregen een maand later, op 25 juni 1943 bericht van de ongelukkige dood van Paul Emile Desautels. Ze kregen ook de foto’s die gemaakt waren van de begrafenis. De begrafenis had op 4 juni “auf dem Friedhof in Bad Bibra (Kreis Eckartsberga) mit militärishen Ehren stattgefunden. Die Grabstätte liegt in der fünften Reihe der Parzelle & des Friedhofs und trägt die Nummer 1.”

Later werd Desautels herbegraven op de Britse militaire begraafplaats in Berlijn. Pas na de oorlog kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadese militaire begraafplaatsen Holten: plot 4, rij D, graf 2.

Dwight Welch was een kantoortype, niet gemaakt voor de tank
Dwight Earl (Johnny) Welch. Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

In een van de tanks van het 14th Canadian Tank Regiment zat Dwight Welch. De 23-jarige kantoorbediende, die vaardig was met de typemachine, die stenografie kende en mogelijk hoopte op een journalistieke carrière, was helemaal niet het type om in een tank te zitten. Bij zijn regiment had hij dan ook een administratieve functie op het bataljonskantoor, zo weet zijn familie.

Welch had twee broers en een nog levende zus. Twee ouder zussen waren overleden. Hij had vaste verkering met verpleegster Dorothy, die hij ook opnam in zijn testament. Zij zou alle brieven krijgen die hij in bezit had.

Toen de voorbereidingen voor de aanval op Dieppe begonnen stond Welch erop dat hij met zijn maten mee zou gaan. Zo niet, dan zou hij overplaatsing aanvragen naar een ander regiment, meldt zijn neef Doug Welch, die dat verhaal uit de familieoverlevering heeft opgetekend.

Dwight Welch met zijn verloofde. Bron: Terry Welch/Doug Welch via ancestry.ca.

Eenmaal geland op het strand bij Dieppe fungeerde Welch als runner, een koerier, die rennend berichten overbracht van een naar de commandant van zijn bataljon. Bij de gevechten raakte hij gewond aan zijn linkerdij en zijn linkerknie. Hij bleef in Dieppe achter, net als praktisch zijn gehele regiment. Hij stond te boek als vermist.

Net als veel van zijn gewonde kameraden kwam hij uiteindelijk in de ziekenboeg terecht in het Reserve Lazarett für Kriegsgefangene Obermaßfeld in Thüringen. Daar bezweek hij uiteindelijk aan bloedvergiftiging als gevolg van de verwondingen. Hij overleed op 31 augustus. Zijn stoffelijk overschot werd eerst in Meiningen begraven, later herbegraven in Berlijn. Uiteindelijk kreeg hij zijn laatste rustplaats op het ereveld in Holten. Plot IV, rij D, graf 10.

Als het ongeluk van Charles Thomas Elliot slechter was afgelopen, was hij niet geschikt geweest voor Operation Jubilee

Captain Charles Thomas Elliot van het Essex Scottish Regiment had op 19 juli 1942 geluk dat de aanrijding tussen de truck waarin hij zat en de Churchill tank niet slechter afliep. Hij had een gekneusde rib en een stijve schouder. Maar volgens de dochter zou hij daarvan geen blijvende hinder ondervinden.

Was het ongeluk maar slechter afgelopen. Als hij een arm of een rib had gebroken, was hij ongetwijfeld niet geschikt bevonden om een maand later met het Essex Scottish Regiment ingezet te worden in Operation Jubilee.

Elliot was musicus van beroep. Hij was getrouwd met Kathleen Magladery Elliot en woonden in de plaats waar hij op 13 april 1913 was geboren: Parkhill, Ontario, Canada.

Charles Elliott’s vermissing werd in de krant vermeld. Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

Eind 1940 voer hij uit vanuit Halifax naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 25 december van dat jaar aankwam. Hij had voor 1935 al in het leger gediend en als lieutenant had hij de dienst verlaten. Hij kreeg dezelfde rang, toen hij in 1940 weer terug kwam en in maart 1942 werd hij bevorderd tot acting captain.

Op 18 augustus 1942 voer hij met zijn troepen richting Dieppe. In vier regels in zijn dossier staat beschreven wat er met hem gebeurde: “Embarked in UK for France” staat er bij 18 augustus. Hij keerde niet terug. “Failed to return from France”, vermeldt zijn dossier. Een regel lager staat “missing” met daarachter de datum van 20 augustus 1942 en weer een regel lager is het lot bezegeld: “died of wounds”. De datum van zijn dood werd aanvankelijk op 28 augustus gezet, maar dat werd doorgehaald en gecorrigeerd in 2 september 1942.

Hij overleed in krijgsgevangenschap aan buikvliesontsteking als gevolg van een schotwond. Hij werd tijdelijk begraven in het Duitse Dieburg, waar na de oorlog vooral Sovjet-Russische krijgsgevangenen lagen. Volgens gegevens van de begraafplaats in het Duitse Dieburg was Elliot overleden in het Res. Lazarett Abteilung A Convikt Bbg en was hij gevangen in Stalag IXB. Elliot werd in 1947 overgebracht naar de militaire begraafplaats in Dürnbach en vandaar werd hij in 1948 overgebracht naar de Canadese Begraafplaats in Holten. Hij ligt in Plot IV, rij D, graf 14.

Youell werd met twee gewonde knieën krijgsgevangen gemaakt

Stephen James Youell uit Humber Bay, (Ontario, Canada) was schoenmaker van beroep. Hij had in de jaren dertig al vijfenhalf jaar dienst gedaan bij de Royal Regiment of Canada, toen hij zich op 11 september 1939 opnieuw meldde voor de dienst. Hij was toen getrouwd met Georgie May Youell-Brown

Youell werd opnieuw ingedeeld bij het Royal Regiment of Canada. De taak van zijn regiment was om een flankaanval aan de oostkant van de stad uit te voeren bij Puys, met de codenaam Blue Beach. Aan de westkant van de stad hadden het South Saskatchewan Regiment en de Queen’s Own Cameron Highlanders een soortgelijke taak bij Pourville (Green Beach).

De actie van het Royal Regiment werd een mislukking, ook omdat ze te laat arriveerden waardoor ze niet meer onder dekking van de duisternis de Duitsers konden verrassen.

Youell raakte gewond aan beide knieën. Hij ging met de gewondentrein richting Duitsland. Hij kwam terecht in het ziekenhuis voor krijgsgevangenen in Obermaßfeld Grimmenthal. Het ziekenhuis was een voormalige landbouwschool in het dorp Obermaßfeld/Grimmenthal.

Ondertussen kreeg zijn vrouw Georgie May bericht van de vermissing van haar man. Op 20 september kreeg ze een telegram met het droeve bericht dat haar mans was overleden als gevolg van de verwondingen die hij in Dieppe had opgelopen. Sterfdatum: 5 september 1942. Groot was dan ook de verbazing dat Georgie Youell op 20 oktober 1942 post kreeg van haar man uit het krijgsgevangenkamp Stalag IX C, Arbeits Commando 1249. De kaart was gedateerd 3 september – het poststempel van 5 september, de dag waarop haar man was overleden. Het Canadese Rode Kruis ging nog op onderzoek uit, maar het droeve nieuws werd er niet anders van. James Youell was overleden.

Hij werd tijdelijk begraven in Meiningen vanwaar hij na de oorlog werd overgebracht naar de Britse militaire begraafplaats Berlijn. In 1948 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op de Canadese Begraafplaats in Holten: Plot IV, rij D, graf 11.

Francis Gatacre kreeg zijn zoontje nooit meer te zien
Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

De 30-jarige Francis Constant Gatacre was in een ander ziekenhuis opgenomen: het Reserve Lazaret van het krijgsgevangenenkamp Stadtroda. Hij had een buikwond die hem uiteindelijk noodlottig werd. Hij overleed aan buikvliesontsteking op 17 september 1942. Hij werd met militaire eer begraven. Foto’s van de plechtigheid werden aan zijn vrouw gestuurd.

Gatacre was in januari 1941 getrouwd met Dorothy Jennie, vlak voordat hij met zijn eenheid (Essex Scottish Regiment) richting Europa vertrok. Zijn zoon James Francis werd op 25 oktober 1941 geboren.

Medegevangene Major Leslie Wallace Lauste schreef een brief aan Dorothy, waarin hij vertelde onder welke omstandigheden haar man was overleden. De brief werd onderschept door de Canadese censuur die er een verslag van maakte voor het dossier. Leslie meldde dat Gatacre aan zijn dij gewond was geraakt in Dieppe. Gatacre was met een gewondentrein naar het krijgsgevangenziekenhuis gebracht. Een lange reis die meer dan een week duurde. In het ziekenhuis werd hij door Britse dokters behandeld, maar zij konden Gatacre niet redden. Als gevolg van bloedvergiftiging overleed Gatacre, aldus Lauste. De lezing van Lauste week af van de officiële Duitse melding over de dood van Gatacre.

De teraardebestelling van Francis Gatacre op 17 september 1942. Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volumes: 25936

Gatacre werd door chaplain D.G Smith begraven in St. Jacobsfriedhof in Stadtroda volgens de rites van de Church of England in het bijzijn van Britse en Canadese officieren en soldaten. Een Duits vuurpeloton loste een eresaluut met drie salvo’s. Hij werd later herbegraven op de Britse begraafplaats in Berlijn voordat hij zijn laatste en definitieve rustplaats keer op het Canadese ereveld in Holten: plot IV, rij D, graf 5.

Ronald Haines trouwde in Engeland met Beatrice
Graf met metalen kruis op de Canadese Begraafplaats in Holten (rond 1948). Bron: Library and Archives Canada

Ronald Thomas Haines raakte aan zijn hoofd gewond toen hij met zijn regiment, Essex Scottish Regiment, oprukte vanuit de landingsvoertuigen over het strand voor de haven van Dieppe. Ronald was op oudjaarsdag 1919 geboren. Zijn moeder was een paar jaar na zijn geboorte overleden en hij woonde samen met zijn broer en zijn zus bij zijn vader in Windsor (Ontario, Canada).

Toen hij Canada verliet maakte hij een testament op waarin hij zijn vader en een vriendin, (Miss Julienn Gravel) aanwees als erfgenamen. Nadat hij eenmaal de oversteek naar Engeland had gemaakt, kreeg hij kennis aan een vrouw, die in de legerplaats Aldershot woonde: Beatrice Minnie Pither. Hij trouwde met haar op 17 december 1941.

Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

Wat er precies met hem in Dieppe gebeurde is lastig te reconstrueren aan de hand van zijn persoonlijke dossier. Net als dat van andere in Dieppe gewond geraakte krijgsgevangenen vermeldt de service file niet veel meer dan: aan boord gegaan voor vertrek naar Frankrijk, als vermist gerapporteerd, krijgsgevangen gemaakt (met nummer 42948), overleden aan wonden gedurende krijgsgevangenschap.

Net als veel andere gewonde krijgsgevangenen kwam hij op 27 augustus aan in het ziekenhuis van het krijgsgevangenenkamp. Na zijn dood is een rapport opgemaakt waaruit blijkt dat hij nog een operatie heeft ondergaan. Aanvankelijk leek het beter te gaan, maar er ontstond een abces aan de hersenen in combinatie met hersenvliesontsteking. Op 19 september 1942 overleed Ronald Haines, om tien over half vier in de middag.

Rapport over de dood van Haines

“Er litt an einer Gewehrschussverletzung des Kopfes. Eine Operation wurde ausgeführt und einige Metallstücken wurden aus dem Gehirn entfernt. Zuerst war gute Besserung festzustellen, aber dann entwickelte sich ein Gehirnabszeß mit Meningitis; Pat. war einige Tage vor seinem Tode bewusstlos. Das Begräbnis fand mit allen militärischen Ehren auf dem Friedhof in Meiningen statt. Ein deutsches Ehrengeleit wurde gestellt, ein Kranz der deutschen Wehrmacht wurde niedergelegt.”

Net als andere krijgsgevangen werd Haines vanuit Meiningen overgebracht naar de Britse militaire begraafplaats in Berlijn. Daarna werd hij andermaal overgeplaatst, nu naar het ereveld in Holten. Plot IV, rij D, graf 4.

Weduwe Beatrice kreeg de gehele nalatenschap van $529,02; het laatste soldij over de maand september 1942 ($266) kwam haar ook toe en ook een maandelijks weduwenpensioen van $35,00. Vriendin Julienn en Haines’ vader deelden niet mee. De treurende weduwe vond later een andere liefde, met wie ze nog tijdens de oorlog trouwde. Ze ging verder door het leven als mevrouw Cuddington.

William Neelands’ vrouw las in de krant dat haar man was ‘weggevaagd’
William Neelands. Bron: veterans.gc.ca

Net als Stepen James Youell maakte Lance-Sergeant William Neelands deel uit van het Royal Regiment of Canada dat een flankaanval ten oosten van Dieppe op Puys moest uitvoeren. Neelands was monteur en chauffeur voordat hij zich op 19 september 1939 meldde voor de actieve dienst. Toen was hij nog vrijgezel, maar korte tijd later zou hij in het huwelijk treden met Marjorie.

Neelands was op 11 mei 1908 in Vancouver (BC, Canada) geboren, maar hij woonde inmiddels net als zijn vader in Toronto (Ontario, Canada). Neelands was enig kind. Zijn moeder was al overleden, toen hij in dienst ging.

Hij werd al snel naar Reykjavik (IJsland) verscheept, waar de geallieerden een eigen trainingsfaciliteit hadden. Hij bleef tot half oktober 1940 op IJsland, waarna hij en zijn collega’s werden overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk.

Hij was er slecht aan toe na de aanval op Dieppe. Hij ging met de trein op transport naar het krijgsgevangenkamp.

Hoe dapper Neelands had gevochten tekende de in Londen gestationeerde verslaggever W.T. Cranfield voor de Toronto Telegram op.

W.T. Cranfield in de Toronto Telegram

Sgt W.F. Neelands is reported to have shown gallantry in getting his mortar set up in the face of withering fire. He had got off three or four bombs only when he and his crew were wiped out.
Krantenknipsel waarin Marjory Neelands las dat haar man en zijn manschappen ‘were wiped out’. Bron: Library and Archives Canada.

Marjory Neelands was onaangenaam verrast toen ze over haar man in de krant las. De krant schreef dat Neelands zich naar verluidt dapper had getoond toen hij zijn mortiergeschut opzette in een vernietigend vijandelijk vuur. Hij had drie of vier mortieren afgevuurd toen hij en zijn manschappen werden weggevaagd.

Zij verwees naar het stukje in de krant in een brief aan parlementslid P. B. Hanson van het House of Commons in Ottawa. Ze begon met een bedankje voor het medeleven dat ze had ontvangen bij het verlies van haar man. “Ik ben het natuurlijk met u eens dat woorden nu te kort schieten, en dat komt des te meer tot uiting nu de verschillende schilderingen van moed en dapperheid bij het treffen [in Dieppe] publiek gemaakt worden. De reden dat ik u nu om een gunst vraag komt voort uit een krantenartikel dat ik heb bijgevoegd, gedateerd op 3 september in Londen door verslaggever W.T. Cranfield. Het zou betreurenswaardig zijn als de actie van mijn man en zijn manschappen, plus het feit dat ze hun leven gaven, onopgemerkt zou moeten blijven.”

Maar dat hoefde van Marjory niet meteen in de krant, en zeker niet als de familie nog geen kennis had van de omstandigheden waaronder hun geliefde kennelijk getroffen was. “Toen dit stuk in de krant verscheen, en dat was het meest ontstellende en alarmerende, dat de enige informatie die ik had was dat mijn man vermist werd. Natuurlijk kan men hieruit opmaken dat mijn man was gesneuveld, terwijl ons was verzekerd dat niets in de pers zou verschijnen voordat de familie was geïnformeerd.”

Neelands was gewond afgevoerd en in de gevangentrein overleden. Volgens de Duitse kampleiding om precies te zijn “am 26 August um 17 uhr 30 Minuten im Lazarettzug nach Gemünden“.

Dokter D.L. Charters, die ook Pte Clausen had behandeld, kreeg ook Sgt Neelands te zien. Maar Neelands was al overleden voordat hij in het ziekenhuis werd gebracht.

Major D.L. Charters:

“Very severe wound of the left groin, with fractured femur. Extensive woud in Epigastric region. No other details available. Died 26th Aug. at about 1800hrs in a German Ambulance train, about one hour before his body was brought here. Buried 29th Aug. with British Military Honours.”

Neelands werd ter aarde besteld op de begraafplaats Waldfriedhof Haina/Kloster, net als zijn maat Clausen, die in het krijgsgevangenziekenhuis was overleden. Neelands werd later vanuit Haina overgebracht naar de Britse begraafplaats in Hannover (Dimmer).

In maart 1948 kreeg Marjory bericht dat het stoffelijk overschot van haar man was verplaatst naar Holten, waar hij rust in plot IV, rij F, graf 11.

Gerald Garth Sauve kneep er met enige regelmaat tussenuit
Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

Toen de lokale krant melding maakte van de vermissing van Gerald Garth Sauve na de aanval op Dieppe werd zijn achternaam gespeld als Sovie. De 34-jarige echtgenoot van Ona Nevedna Sauve liet zijn achternaam anders schrijven dan zijn ouders. Die stonden te boek als Sovie.

De soldaat uit Leamington (Ontario, Canada) was geboren op 20 juni 1907 en meldde zich bij het leger op 12 september 1939. Dat was vlak nadat de Britten de oorlog hadden verklaard met Duitsland, na de inval in Polen. Voor Gerald en veel andere soldaten was dat het moment zich te melden voor het leger. Gerald Garth werd ingedeeld bij het Essex Scottish Regiment.

Sauve was toen al vader van een zesjarige zoon, James Garfield Sauve. Mevrouw C.A. Ryall had zich over hem ontfermd, zo valt op te maken uit de persoonlijke gegevens uit het dienstdossier van Gerald Garth.

Twee van Geralds vijf broers waren ook in het leger. Everette diende bij het Elgin Regiment en Clarence bij het 5th Field Engineers Rgt. Hij had drie zussen, van wie er een was overleden.

Ona Sauve, echtgenoot van Gerald Sauve, werkte als taxichauffeur. Bron: Ancestry.ca

Sauve had er geen moeite mee om af en toe zijn militaire plicht te verzaken. Hij wilde er nog wel eens een paar dagen tussenuit knijpen. Hij ging er ook wel eens met een militair voertuig vandoor, zonder toestemming. De ongeoorloofde afwezigheid leverde hem een lange lijst met straffen op, varierend van verplicht binnen blijven tot enkele dagen achter de tralies. Dat laatste overkwam hem toen hij tijdens een periode waarin hij verplicht op de kazerne moest blijven hem toch weer enkele dagen smeerde.

Sauve was vrachtwagenchauffeur van beroep. Zijn vrouw Ona Nevedna Manery, met wie hij op 8 januari 1940 in het huwelijk trad, was taxichauffeur. Ze kwam er nog mee in de krant, omdat een vrouwelijke taxichauffeur als een bijzonderheid werd beschouwd.

Het Essex Scottish Regiment had ondanks grote verliezen de stad Dieppe bereikt. Of Gerald Sauve tot de kleine groep hoorde die zo ver wist door te dringen, zal nooit aan de vergetelheid ontrukt worden. Hij werd in elk geval getroffen en daarna krijgsgevangen gemaakt. Zijn regiment noteerde hem als vermist, later als krijgsgevangene en vervolgens als overleden in krijgsgevangenschap. Hij overleed in de ziekenboeg op 2 oktober 1942, als gevolg van zijn verwondingen opgelopen in Dieppe. Waarschijnlijk werd ook hij eerst in Meiningen begraven om later via Berlijn te worden overgebracht naar Holten. Toen een metalen kruis op zijn graf werd geplaatst ontving Ona Sauve daarvan een foto. Zij merkte op dat de verkeerde initialen op het kruis stonden. Haar mans voorletters waren niet G.A., maar G.G. De correctie werd aangepast toen Gerald zijn definitieve grafsteen kreeg.

Hij ligt in Holten in plot IV, rij D, graf 4.

Thomas Gage was een goede soldaat, ondanks een paar vlekjes op zijn blazoen

Een erg goede soldaat, ondanks een paar vlekjes op zijn strafblad. Zo beoordeelde Lt K.D Paris de soldaat Thomas Gage op 16 juli 1942. Een maand later zou Gage op de boot gaan voor een ongewis avontuur.

Thomas Richard Gage. Bron: veterans.gc.ca

Thomas was drukker geweest bij Atlas Press in Toronto waar hij $38,80 per week verdiende. Hij was vader van drie kinderen. En hij was al 37 toen hij het leger inging. Hij behoorde qua leeftijd tot de veteranen. Twee van zijn drie zoons, gingen ook het leger in: de in 1923 geboren William en de in 1925 geboren Albert. De laatste zou later in de oorlog zijn vader volgen en ook het strijdtoneel in Europa opzoeken.

Omdat hij als smid was opgeleid en ook gewerkt had als smid kwam Thomas terecht bij de 2nd Canadian Field Company van de Royal Canadian Engineers.

Hij was een van de ongeveer honderd leden van zijn eenheid die waren verkozen om op het strand de versperringen en blokkades weg te nemen. De engineers moesten daarna ook vijandelijke installaties en materieel onklaar maken. Veel van die doelen bleken onhaalbaar. Van de ongeveer 350 Royal Canadian Engineers (RCE) kwam uiteindelijk maar 10% weer terug.

Een bewaard gebleven kaart die is gebruikt in Dieppe is gepubliceerd in het boek Atlas of World War II. De kaart laat de landingsplaats van de RCE zien, de plek waar ze zich zouden verzamelen (tobacco company) en dat de gasfabriek het doel was.

Verzamelpunt (RV) en het doel (objective) staan aangegeven op een kaart die is gepubliceerd in het boek Atlas of World War II. De kaart ligt in International Museum of World War II en behoort toe aan verzamelaar en museumdirecteur Kenneth W. Rendell.

Thomas Gage werd krijgsgevangen gemaakt zonder dat hij ernstig gewond was geraakt. Hij werd als vermist geregistreerd. Later bleek hij krijgsgevangen te zijn gemaakt. Hij verbleef lange tijd in het kamp Stalag IC\C.

Vanaf halverwege 1944 kwamen steeds vaker geallieerde bommenwerpers overvliegen, ook boven krijgsgevangenenkampen in Zuid-Duitsland. En niet zelden vielen bommen op de kampen. Dat de bommenwerpers verschenen was een voorbode van de onvermijdelijke bevrijding voor de krijgsgevangenen, maar tegelijkertijd was het ook een extra gevaar. De Nieuw-Zeelander Wynne Mason heeft becijferd dat zeker duizend krijgsgevangenen door ‘friendly fire’ op die manier om het leven kwamen.

De Canadese corporal Robert Prouse die in Dieppe gevangen was genomen schreef in 1982 in zijn boek Ticket to Hell Via Dieppe dat vanaf november 1944 er zelden een moment was dat de geallieerde zware bommenwerpers niet werden gezien boven het krijgsgevangenenkamp. Hij telde alleen in december 1944 al 115 luchtalarmen in het Stalag IX\C. De Duitse kampleiding verplichtte gevangenen bij een luchtaanval dekking te zoeken in de van vlooien vergeven kelders. Ze vreesden dat krijgsgevangenen een luchtaanval zouden aanwenden om een uitbraak uit het kamp te organiseren. Corporal Robert Prous probeerde aan de verplichting te ontsnappen door zich ergens boven de grond te verschuilen. Hij vreesde de vlooien. Tegelijkertijd waren de luchtaanvallen soms aangename pauzes tijdens het harde kampleven, omdat het werk werd stilgelegd, soms enkele uren achtereen.

Lange tijd kwam kreeg Thomas’ vrouw geen bericht over het wel en wee van haar man. Tot in april 1945 toen zij een telegram kreeg. Thomas Gage was – vlak voor het eind van de oorlog – alsnog omgekomen. Hij was gesneuveld bij een geallieerd bombardement.

Gage werd tijdelijk begraven op de Britse militaire begraafplaats in Berlijn. Van daar werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de Canadese begraafplaats in Holten. Hij ligt in plot IV, rij D, graf 6.

Op 1 September 1944 arriveerden het Essex Scottish Regiment samen met de Royal Hamilton Light Infantry en het Royal Regiment of Canada als eersten in Dieppe om de havenstad te bevrijden. Achter hen volgden de Canadese regimenten van de Camerons of Winnipeg, de South Saskatchewan Light Infantry, de Fusiliers Mont Royal, de Toronto Scottish en de Black Watch. Regimenten die betrokken waren bij de mislukte aanval op Dieppe in 1942 waren in 1944 de glorieuze overwinnaars.

Er liggen op andere begraafplaatsen in Nederland meer Canadese militairen die omkwamen bij Dieppe, of later aan hun verwondingen overleden. De meesten van hen spoelden aan op het strand aan de Noordzeekust.

Frederick Arthur Petherbridge († 19 augustus 1942, Royal Regiment of Canada) is begraven op de Noordelijke Begraafplaats in Vlissingen.

Richard Carswell († 19 augustus 1942, Queens Own Cameron Highlanders of Canada) is begraven op de Algemene Begraafplaats op Ameland.

Rene Tetrault († 19 augustus 1942, Royal Regiment of Canada) is begraven op de Algemene Begraafplaats op Terschelling.

George A. Scaife († 19 augustus 1942, Cameron Higlanders of Canada) is begraven op de Algemene Begraafplaats in Bergen (N.H.).

Vendel Riedl († 19 augustus 1942, Essex Scottish Regiment) is begraven op de Canadese Begraafplaats in Bergen op Zoom.

William De Long Duckworth († 14 november 1942, Essex Scottish Regiment) is begraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek.

Bronnen:

Archieven

Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volumes: 25266 (Ronald Bruce), 25540 (John Alfred Carlton), 25598 (Roy Clausen), 26358 (Paul Emil Desautels), 30528 (Charles Thomas Elliot), 25919 (Thomas Richard Gage), 25936 (Francis Constant Gatacre), 26033 (Ronald Haines), 26987 (Gerald Garth Sauve), 27307 (Dwight Earl Welch) en 27392 (Stephen James Youell).

Arolsen Archives (Stadtarchiv Dieburg über Kreisarchiv des Landrats Darmstadt-Dieburg, Dieburg)

Boeken

Stacey, C.P., Official History of the Canadian Army in the Second World War, Vol I Six Years of War, Ottawa, 1955

Claudia Baldoli, Andrew Knapp en Richard Overy; Bombing, States and Peoples in Western Europe 1940-1945; Norfolk; 2011; ISBN 978144119254-7

Neil Kagan, Stephen G. Hyslop; Atlas of World War II; 2018; Washington US, ISBN9781426219719

Mark Zuehlke; Tragedy at Dieppe; 2012; Madeira Park, BC, Canada; ISBN9781771620161

Lieutenant-Colonel James Goodman; Canadian Military Engineers; Operation JUBILEE: The Allied Raid on Dieppe (1942): A Historical Analysis of a Planning Failure; 2008

Robert A. Prouse; Ticket to Hell Via Dieppe: From a Prisoner’s Wartime Log, 1942-1945; Exeter; 1982; ISBN 13 9780906671627

Websites

Canadian Military Headquarters (CMHQ) reports 1940 to 1948

Commonwealth Graves Commission: Casualties of the Dieppe raid; 11 facts about the Dieppe raid;

©2020 Jan Braakman, met medewerking van Hans Heyda (Informatiecentrum Canadese Begraafplaats)

Albert Bouma kreeg een Friese naam, maar had Duitse wortels

Krantenknipsel waarin de dood van Albert Bouma door zijn moeder wordt gemeld. Bron: veterans.gc.ca

Albert Bouma sneuvelde als Canadees soldaat op 23 april 1945 bij Wagenborgen in Groningen. Afgaande op de naam, gaat het om een Canadese jongen met Friese wortels. Maar niets is minder waar – zo blijkt.

Albert George Bouma heeft een gecompliceerde familiegeschiedenis. Hij werd in De Bilt (provincie Utrecht) geboren als zoon van Rosa Raab en Albert George Wittelsbach. Beide ouders waren van Duitse komaf. Zijn moeder was in Rosenbach (Beieren) geboren, en zijn vader kwam ook uit die regio. Hoewel zijn beide ouders Duits waren, kreeg Albert de Nederlandse nationaliteit.

Alberts biologische vader (Wittelsbach) overleed rond het geboortejaar van Albert (1923). De jonge weduwe Raab trad enkele jaren later in het huwelijk met de in het Friese Woudsend geboren Auke (August Johannes) Bouma. Hij gaf zijn achternaam aan zijn stiefzoon. Hoe Alberts moeder en stiefvader elkaar leerden kennen is een raadsel. De uit Friesland afkomstige Auke was al in 1921 naar Canada geëmigreerd. Zijn eerste contact in Canada was de familie Stavast in White Beach (Saskatchewan).

In 1926 was hij kennelijk naar de Verenigde Staten geweest en keerde hij terug in Vancouver (BC, Canada), waar hij opgaf dat zijn vrouw R. Bouma was. In 1929 keerde hij korte terug naar Nederland. In de korte tijdspanne dat Auke in Nederland was, trouwde hij met Rosa Raab. Zonder haar keerde hij terug in Canada. Toen hij voor de tweede keer in Canada arriveerde meldde hij dat hij van 1921 tot 1929 als boerenknecht aan het werk was geweest in Saskatchewan.

In januari 1930 vertrok Rosa met haar zesjarige zoontje Albert via Liverpool naar St John in New Brunswick. Zij monsterde aan op het schip de Minnedosa onder de naam Rosa Bouma en ze meldde bij aankomst aan de immigratiedienst dat ze op weg was naar haar man Auke Bouma, die in Columbia Gardens (British Columbia) woonde.

Nadat zijn moeder hertrouwd was met Auke Bouma kreeg Albert er drie halfzusjes bij: Augustina Rosa (1931), Mary Patricia (1935) en Gladyearle (1939).

Voor Albert was de lange zeereis op jonge leeftijd allerminst een traumatische ervaring geweest. Toen hij zelf begin jaren veertig als achttienjarige aan het werk ging kwam hij als ‘porter‘ (kruier) terecht op schepen die voeren tussen Victoria (British Columbia, Canada) en Seattle (Washington State, VS). Hij voer in augustus en september 1941 op de SS Princess Kathleen en de SS Princess Alice.

Het was dan ook niet onlogisch dat Albert zich in november 1941 aanmeldde om bij de marine te dienen, als lid van de Royal Canadian Naval Volunteer Reserve. De dienstdoende recruiting officer deed navraag bij de inlichtingendienst van de Royal Canadian Mounted Police over de betrouwbaarheid van Albert. Zijn vader en moeder waren immers van Duitse afkomst en er konden twijfels zijn over de betrouwbaarheid van Albert. De Division E van de RCMP in Vancouver schreef op basis van ingewonnen informatie dat Albert “is considered to be a reliable, loyal citizen with no record of subversive or radical tendencies“.

In 1942 maakte Albert zijn testament op, waarin hij zijn moeder als enige erfgename aanwees. Opmerkelijk op dat document is dat hij de naam van zijn moeder noteerde als Rosa von Lima Bouma. Haar beroep: ‘weduwe’. Zij was toen gescheiden van haar man Auke Bouma en inderdaad weduwe van haar eerste echtgenoot Albert George Wittelbach.

Albert meende dat hij recht had op een hoger soldij, omdat haar moeder en zijn drie stiefzussen van hem afhankelijk waren. Maar na enig onderzoek werd dat verzoek afgewezen. Zijn moeder was immers gescheiden. Er was dus nog een vader van de drie kinderen van zijn moeder.

Het marineleven ging niet over rozen. Twee keer werd Albert betrapt op diefstal. De eerste keer op 26 februari 1942 toen hij op het schip Naden werd betrapt op het stelen van 6 ozs (ongeveer 0,2 liter) gin. De straf was niet mild: 60 dagen detentie. Nog geen half jaar later werd hij weer betrapt, opnieuw op diefstal van sterke drank. Deze keer kreeg hij 30 dagen detentie en ontslag van ‘His Majesty’s Service‘.

In mei 1943 werd hij overgeplaatst naar de infanterietroepen. En toen hij op 23 mei 1943 na een bootreis van tien dagen in het Verenigd Koninkrijk aankomt werd hij ingedeeld bij het Canadian Scottish Regiment.

Albert George Bouma sneuvelde in het land waar hij was geboren, in de strijd tegen het land waar zijn ouders waren geboren en opgegroeid en in dienst van het land waar hij het merendeel van zijn leven woonde.

Na zijn training in het Verenigd Koninkrijk moest hij op 3 juni 1944 inschepen om op 6 juni 1944 met het Canadian Scottish Regiment te worden ingezet op D-Day. Zijn persoonlijk dossier vermeldt weing wetenswaardigheden, behalve dan dat hij op 1 september 1944 vermist was. Die notitie werd twee dagen doorgehaald en vervangen door de vermelding dat hij afwezig was zonder verlof.

Met het Canadian Scottish Regiment vocht hij mee aan de bevrijding van delen van Frankrijk, België en Nederland. Op maandag 23 april 1945 streed Albert met de ‘A’ Company in Wagenborgen, waar hij door vijandelijk vuur sneuvelde. Albert George Bouma sneuvelde in het land waar hij was geboren, in de strijd tegen het land waar zijn ouders waren geboren en opgegroeid en in dienst van het land waar hij het merendeel van zijn leven woonde.

Alberts moeder, inmiddels verloofd met de vijftien jaar jongere Rudolph Dancsok, meldde aan de lokale krant dat haar zoon was omgekomen, een maand voor zijn 21e verjaardag aldus de krant. Maar dat was een vergissing. Het was een maand voor de 22e verjaardag van Albert. In zijn laatste brief aan zijn moeder schreef Albert Bouma: “Well, mom, I’ve come along so far without a scratch; maybe my luck will continue till it’s over.”

Rosa von Lima Bouma kwam nog wel met een verrassing. Uit de brieven van Albert had zij opgemaakt dat hij met een zekere Rita Griffith had willen trouwen in Engeland, toen Rita in verwachting raakte. Maar zij weigerde met hem in het huwelijk te treden, meldde Alberts moeder. “Ze gaf de baby aan vreemden, die het adopteerden.”

Graf van Albert Bouma op de Canadese Begraafplaats in Holten. Bron: veterans.gc.ca

Albert zou maandelijks $25 opzij zetten voor de moeder van zijn kind, nog steeds volgens Alberts moeder. En toen zij weigerde met hem te trouwen, had hij besloten dat geld te laten overmaken aan zijn eigen moeder. Maar, zo meldde Alberts moeder, zij had dat geld nooit gehad.

Rudolph Dancsok en Rosa von Lima Bouma trouwden in juli 1945. Alberts stiefvader bleef gefrustreerd achter. Hij bleef als boer werkzaam in British Columbia, waar hij in 1979 overleed.

Alberts moeder Rosa overleed in 1975.

Albert werd direct nadat hij was gesneuveld tijdelijk begraven bij Siddeburen, met meer dan 20 gevallen kameraden. Later, op 15 februari 1946, kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadese militaire begraafplaats in Holten. Plot III, rij G, graf 9.

©2020 Jan Braakman

Bronnen

 • Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 29025
 • The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Manifests of Alien and Selected U.S. Citizen Arrivals at Anacortes, Danville, Ferry, Laurier, Lynden, Marcus, Metaline Falls, Northport, Oroville, Port Angeles, and Sumas, Washington, May 1917-Novembe; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 – 2004; Record Group Number: 85; Series Number: A3403; Roll Number: 007
 • Passenger Lists, 1865–1935. Microfilm Publications T-479 to T-520, T-4689 to T-4874, T-14700 to T-14938, C-4511 to C-4542. Library and Archives Canada, n.d. RG 76-C. Department of Employment and Immigration fonds. Library and Archives Canada Ottawa, Ontario, Canada. Series: RG 76-C; Roll: T-14855
 • Library and Archives Canada; 1908-1935 Border Entries; Roll: T-15350
 • Website Canadian Scottish Regiment

Alex Serediak, vergeten bevrijder van Zwolle

Alex Serediak (links) en zijn vader.. Bron: Patricia Farrus

Alex Serediak heeft geen straatnaam in Zwolle, zoals Leo Major. Er is geen plantsoen naar hem genoemd, zoals voor Welly Arsenault. Toch droeg hij in niet geringe mate bij aan de bevrijding van de Overijsselse hoofdstad in april 1945. Hij verloor er zijn leven.

Net als Thom Thomas is Serediak bij Zwolle gesneuveld, maar zijn naam komt nauwelijks terug in de Zwolse annalen, terwijl het verhaal van ‘bevrijder’ Leo Major tot mythische proporties is gegroeid.

In 2019 stak Edwin van der Wolf veel tijd in de zoektocht naar familie van Alex Serediak, die op 14 april 1945 de dood vond bij Ittersum. Van der Wolf is een van de hardwerkende vrijwilligers van het Informatiecentrum Canadese begraafplaats in Holten.

Om Serediak te vinden belde hij alle mensen met die achternaam in de omgeving van Edmonton in Canada. De belronde langs meer dan 20 Canadezen bleef vruchteloos. Niemand was bekend met het in Zwolle omgekomen familielid. Pogingen om via het genealogie-platform Ancestry in contact te komen met stamboomonderzoekers bleven vruchteloos. De onderzoekers die Serediak in hun stamboom hadden opgenomen, reageerden niet op herhaalde verzoeken om informatie. Soortgelijke zoekslagen via Facebook waren net zo vruchteloos.

Van der Wolf zocht vervolgens hulp van de regionale afdeling van de nationale Canadese omroep CBC. Dat leidde tot resultaat. CBC traceerde Patricia Farrus, achternicht van Serediak. Alex Serediak is de oom van haar moeder. 

Farrus kende het verhaal van haar oudoom en haar familie had het graf van Alex in Holten al bezocht, in 2016. Desalniettemin was ze diep getroffen door de moeite die Van der Wolf had gedaan om haar te traceren. 

Farrus wist dat haar oudoom op de Canadese Begraafplaats in Holten was begraven. Dat is lang niet altijd het geval. Familieleden weten vaak wel iets, maar vaak zijn de gegevens over de laatste rustplaats uit het collectieve geheugen gewist – en soms zijn de verhalen over de manier waarop iemand is gesneuveld niet meer dan een gekleurde en fantasievolle invulling van een vervaagde herinnering. 

In 2016 stelde Canadese nationaal archief (Library and Archives Canada) in 2016 de ‘service files’ van de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen beschikbaar stelde voor genealogisch onderzoek. De dossier bevatten geselecteerde documenten uit de dossiers die vaak vele honderden pagina’s omvatten.

In het verleden moesten gerichte verzoeken worden gedaan bij Libray and Archives in Ottawa om dossiers van soldaten in te zien. Het kon weken tot maanden duren voordat de dossiers beschikbaar kwamen. Nu is een betrekkelijk eenvoudige zoekslag via ancestry.ca genoeg om dossiers van soms wel 100 pagina’s te kunnen inzien met verrassende details over de betrokken militairen.

Het genealogiepakket van Serediak omvat 64 pagina’s. Uit het dossier komt het beeld naar boven van een jongen van Oekraïense komaf. Bruine ogen, bruin haar, 1.76 meter lang en 73 kilo zwaar. In zijn dossier staan verschillende geboortedata vermeld. Serediak zelf meldt bij zijn aanmelding in 1944 en in zijn soldijboekje 25 juli 1920 als zijn geboortedag.

Alex was op zijn 14e van school gegaan om op de boerderij en later in de mijnen aan het werk te gaan. Later kreeg hij een baan als elektricien bij de vliegtuigfabriek Boeing in Vancouver.

Hij had geen bijzondere interesses en bij zijn keuring vielen ook geen capaciteiten op, die hem geschikt maakten voor bijzondere legeronderdelen. Geschikt als infanterist, vond officier E.J. Kebblewhite bij de keuring op 3 mei 1942.

Het telegram aan de vader van Alex Serediak waarin hij las dat zijn zoon was gesneuveld. Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 27010 

Hij had zich in augustus 1941 gemeld, toen hij was opgeroepen op basis van de nationale Canadese mobilisatie. In februari 1943 werd hij ontslagen uit de dienst, toen hij in Nanaimo (British Columbia) in het ziekenhuis lag om aan zijn ontstoken keelamandelen te worden geholpen. “Unable to meet required military physical standard”, werd in zijn dossier vermeld op 30 januari 1943. 

Maar in mei 1944 werd hij alsnog fit genoeg bevonden om in de gelederen te worden opgenomen. In december 1944 werd hij naar het Verenigd Koninkrijk verscheept en twee maanden later, op 23 februari 1945, kwam hij op het Europese vasteland. Hij was ingedeeld bij het Canadian Scottish Regiment.

Op 14 april trokken de Canscots, zoals het regiment kortheidshalve werd genoemd, vanuit Den Nul in de richting van Zwolle. Het leek een leuk voorjaarstochtje, afgaande op de beschrijving in de war diary. “The trip was long and full of delightful scenery”, aldus de dagboekschrijver van het regiment. Het regiment verzamelde zich ten zuiden van Zwolle, waar de Zuthemerweg uitkomt op de Wijheseweg. De Canscots trokken achter Regina’s (Regina Rifle Regiment) de stad door, zonder enig oponthoud. De vijandelijke troepen hadden zich al terug getrokken naar het westen, over de IJssel. De Canscots namen posities in bij Frankhuis, ten noorden van de stad.

De laatste twee meldingen in de war diary op 14 april zijn: “Casualties Other Ranks: Killed 2 Wounded 2.”

De twee gesneuvelden zijn Alex Serediak en Thomas Thomas.

Hoe Serediak sneuvelde is niet duidelijk. Zijn stoffelijk overschot werd tijdelijk begraven in Raalte op de Protestantse Begraafplaats. Op 5 februari 1946 kreeg hij een definitieve rustplaats op de Canadese militaire begraafplaats in Holten.

Het graf van Alex Serediak op de Canadese Begraafplaats in Holten. Bron: Jan Braakman

Patricia Farrus, de achternicht van Alex Serediak, wist niet zo veel over haar oudoom te vertellen. Ze had haar moeder wel eens over Alex horen praten, maar eigenlijk hadden ze geen enkele informatie. “Mijn moeder vertelde dat er foto’s van hem waren, maar dat was het zo ongeveer. Ze hebben nooit gehoord wat er gebeurd was. Ze hoorden alleen maar dat hij in de oorlog overleden was”, vertelde ze vorig jaar aan CBC-nieuws, nadat Edwin van der Wolf haar had gevonden.

Thomas Thomas kreeg in 2020 een plaquette in wijkcentrum Het Anker in Westenholte. Voor Alex Serediak werd een plaquette geplaatst bij het monument voor gesneuvelde piloten aan de Pilotenlaan in Zwolle-Zuid. Pas 75 jaar na de bevrijding van Zwolle.

Serediak ligt in Holten in plot 5, rij B, graf 5.

Dit is een bewerkte versie van een artikel van mijn hand in het Zwols Historisch Tijdschrift.

©2020 Jan Braakman

Welly Arsenault, gesneuveld in de schaduw van Leo Major

Welly Arsenault. Bron: Informatiecentrum Canadese Begraafplaasts Holten.

Welly Arsenault is een van de drie Canadezen die omkwamen bij de bevrijding van Zwolle, op 14 april 1945. Arsenault is de bekendste van de drie, omdat hij Leo Major vergezelde op diens verkenning naar het centrum van Zwolle. Arsenault en Major maakten deel uit van het Regiment de la Chaudière.

Naar Arsenault is in Zwolle een plantsoen genoemd. De twee andere gesneuvelde militairen zijn Thomas Thomas en Alex Serediak.

Dossiers van omgekomen soldaten zijn te vinden in de archieven van Library and Archives Canada. De archieven kunnen soms de weg wijzen naar nabestaanden – broers, zussen of kinderen. Om meer informatie te vergaren, gaan onderzoekers van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats vaak op zoek naar nabestaanden.

Het openbare dossier van Welly Arsenault biedt weinig aanknopingspunten om nabestaanden te vinden, maar uiteindelijk weet ik een nabestaande te traceren met hulp van lokale stamboomonderzoekers. Via Facebook zoek ik contact met een van de getraceerde familieleden. Ik stel mijn vraag in het Engels en binnen een dag heb ik een reactie in gebrekkig Engels, vermengd met Frans, van een van de achterneven, die weinig weet, maar me wel het telefoonnummer geeft van een nicht van Welly: Elisabeth Arsenault.

Elisabeth Arsenault neemt de telefoon snel op, als ik haar bel. “Ah, oui?” Ik probeer haar in het Engels duidelijk te maken wie ik ben en wat ik wil. Maar voordat ik mijn eerste zin heb beëindigd, heeft ze de telefoon al opgehangen. Een telefoontje van iemand met een vreemd nummer uit het buitenland die ook nog met een vreemd accent Engels spreekt, dat kan niet vertrouwd zijn, denkt ze kennelijk.

Ik doe meteen een nieuwe poging. Ze neemt opnieuw op: “Ah oui?”

Amechtig probeer in mijn beste middelbare-schoolFrans uit te leggen wie ik ben en wat ik wil. Deze keer hangt ze niet op. Maar haar Frans vergt meer kennis van de Franse taal, dan ik heb. Desalniettemin komen we er met (denkbeeldige) handen en voeten toch uit. Ik in mijn beste Engels aangevuld met af en toe een woord Frans, en zij in het Frans met af en toe een woord Engels. Zij geeft mij een email-adres dat toebehoort aan haar zoon Eric, met wie ik daarna per email correspondeer. Eric stuurt nog wat vage foto’s van Welly, maar hij, noch zijn moeder, weet uit de familiekronieken nog verhalen van Welly op te diepen.

Straatnaambord in Zwolle. Bron Jan Braakman

Welly Arsenault, naar wie in Zwolle een plantsoen is vernoemd in Zwolle-Zuid, is vooral bekend als de man die sneuvelde toen Leo Major in zijn eentje de stad bevrijdde.

Leo Major vertelde in 1995 in het Zwols Historisch Tijdschrift hoe Welly door Duits mitrailleurvuur omkwam. Welly en hij zouden als vrijwilligers verkenning uitvoeren in Zwolle. Het doel was na te gaan of er nog vijandelijke troepen in de stad waren. Welly en Leo vertrokken om half tien ’s avonds voor hun nachtelijke verkenning.

Bij het kruisen van de spoorlijn ter hoogte van Zalné (Heinoseweg) ging het mis. 

Major: “Kort na elf uur stak ik de spoorlijn over en ging een eindje verder naast de weg liggen. Willy trachtte hetzelfde te doen, hij stak de spoorlijn ook over om zich bij mij te voegen, maar hij maakte een geluid met zijn granaten, waarop de Duitsers hem beschoten met een regen van vuur. Ik wist direct dat hij dood was.” Welly 

Leo kroop naar Welly om diens machinegeweer en zijn granaten te pakken, die hij daarna nog volop zou gebruiken bij zijn ‘verovering’ van Zwolle. 

Het graf van Welly Arsenault op de Canadese Begraafplaats in Holten. Bron: Jan Braakman

Zijn stoffelijk overschot werd afgevoerd naar een tijdelijke begraafplaats in Almen, tussen Zutphen en Lochem. Hij werd herbegraven op de Canadese Begraafplaats in Holten.

Welly zou voor zijn inspanningen bij de bevrijding van Nederland postuum onderscheiden worden. Op 10 januari 1946 kreeg zijn vader een brief met de heugelijke mededeling dat Welly was benoemd tot Lid van de Orde van de Bronzen Leeuw door Koningin Wilhelmina. Het was een schrale troost voor zijn ouders en zijn broer en zus.

Welly krijgt een definitieve begraafplaats in Holten: Plot 3, rij B, graf 5.

Welly, Willy of Willie?

Ondertekening door Welly Arsenault. Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 30793

Welly Arsenault is onder verschillende voornamen bekend. Toen zijn ouders werd gevraagd om een inscriptie te leveren op zijn grafsteen op de Canadese begraafplaats in Holten leverden ze de volgende tekst aan: 
“A la Memoire de Willie
Fils bien aime
De M. Et Mde. Henri Arsenault”
(Ter herinnering aan Willie, geliefde zoon van de heer en mevrouw Henri Arsenault).
De familie gebruikte in formuleren die moesten worden ingevuld na de dood van Arsenault de schrijfwijze Willie.
In de geschiedschrijving van Leo Major, die zich beschouwde als een goede vriend van Arsenault, wordt de schrijfwijze Willy gebruikt.  Die schrijfwijze is ook terug te vinden op het straatnaambord dat de gemeente Zwolle heeft geplaatst bij het Arsenaultplantsoen.
In de officiële stukken van het Canadese leger wordt consequent de schrijfwijze Welly gebruikt. Die schrijfwijze komt overeen met de ondertekening die Arsenault zelf op een aantal stukken plaatste. Al laat die ondertekening in enkele gevallen ook de ruimte voor de schrijfwijze met een i en plaats van een e. Arsenault laat in dat geval wel consequent de punt boven de i weg.

Dit is een bewerkte versie van een artikel van mijn hand in het Zwols Historisch Tijdschrift.

 ©2020 Jan Braakman

Smeekbrief aan minister hielp Gerard Jourdain niet

Gerard Jourdain. Bron: https://www.veterans.gc.ca

Als het aan de moeder van Gerard Jourdain had gelegen, was haar zoon nooit het leger in gegaan.

Gerard Jourdain (geboren op 4 mei 1923) was de vierde van twaalf kinderen van Mary en Wilfrid Jourdain. Moeder Mary deed er alles aan om te voorkomen dat haar zoon Gerard naar het front in Europa zou worden gestuurd. Ze schreef een brief aan de minister van defensie om hem ervan te overtuigen dat het een verkeerd idee was om haar zoon naar Europa te zenden. Zij claimde dat hij leed aan hemofilie. Mocht haar zoon ernstig gewond raken, dan zou hij binnen de kortste keren doodbloeden, betoogde zij. Ze schreef de brief aan minister Andrew McNaughton in november 1944. “Ik neem aan dat hij [zij bedoelt haar zoon Gerard] tot de 16.000 behoort die binnenkort naar overzee zullen vertrekken”. Dat was een foute beslissing van premier Mackenzie King, vond ze. De regering had immers beloofd dat er geen dienstplichtigen naar het front zouden worden gestuurd?

Gerard Jourdain (rechts). Bron: Huub van Sabben

De moeder van Gerard Jourdain refereerde aan de politieke balanceer-act waar de Canadese regering zich voor gesteld stond.

De dienstplicht lag in de Tweede Wereldoorlog politiek zeer gevoelig in Canada. De opvattingen lagen verdeeld langs de scheidslijnen van de taal. De Franstalige Quebecois waren tegen dienstplicht, de Engelstalige rest voor. De Canadese regering vond in 1939 een compromis: er kwam een dienstplicht voor ‘home service’, dienstplicht in eigen land. Naar het West-Europese strijdtoneel gingen alleen soldaten die daarvoor tekenden. Pas in november 1944, toen duidelijk was dat het niet lukte om de verliezen op te vangen met vrijwilligers, besloot de Canadese regering om toch dienstplichtigen naar het front te sturen.

Andrew McNaughton. Bron: Wikipedia

De moeder van Jourdain schreef aan de minister van defensie: “Een dergelijke beslissing van Premier King heeft ons enorm teleurgesteld! Ik liet mijn zoon in de gelederen blijven omdat ik vertrouwen had in de beloften van onze leiders (…).
Ik vind het misdadig om mijn zoon naar het front te sturen.”

Daar kwam nog bij dat het met Gerards gezondheid niet goed zat, volgens haar. Gerard had inderdaad een geschiedenis van veel ziekenhuisopnamen, zo valt uit zijn dossier op te maken. Hij lag in het ziekenhuis vanwege griep, met mazelen, en met andere klachten.Mary Jourdain vroeg de minister om haar zoon ongeschikt te verklaren voor de dienst overzee. “Als u me dat plezier doet, ben ik u altijd dankbaar.” Ze stelde dat hij spontane bloedneuzen had en daarbij veel bloed verloor. “Dus concludeer ik dat hij nog steeds lijdt aan hemofilie.”

Dat was een conclusie die niet werd gedeeld door de medisch verantwoordelijken in het leger. Captain J. Maroosis (Royal Canadian Army Medical Corps) stelde op 8 december 1944 dat Gerard Jourdain uitgebreide indirecte antwoorden gaf op vragen, maar dat uit niets bleek dat hij aan hemofilie leed. Zijn conclusie was dat de fysieke gesteldheid van Jourdain perfect in orde was.

De secretaris van de minister liet moeder Jourdain weten dat er geen reden was om voor haar zoon een uitzondering te maken. En dus werd Gerard Jourdain in januari 1945 verscheept naar het Verenigd Koninkrijk. Begin maart werd hij naar ht Europese vasteland gebracht, waar hij eind maart bij het Régiment de la Chaudiere werd ingedeeld.

Begraafplaats bij Het Elger in Almen, waar Jourdain werd begraven. Bron: Huub van Sabben

Jourdain sneuvelde op 6 april 1945 toen hij met zijn regiment zware gevechten voerde om Zutphen te bevrijden. Jourdain werd tijdelijk begraven in Almen, bij Het Elger.

 

Hij werd later herbegraven op de Canadese Begraafplaats in Holten: Plot 2, rij F, Graf 16.

Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series:RG 24; Volume: 26564.

Bestel hier het boek Holtense Canadezen.

©2020 Jan Braakman

Charles Lloyd, geveld door een sluipschutter

Krantenknipsel over de dood van Lloyd. Bron: https://www.veterans.gc.ca

Toen Charles (Henry Oswald) Lloyd in maart 1941 werd ingeschreven voor actieve dienst in het Canadese leger werd als beroep genoteerd: trumpeter, RCMP. De trompettist moest de verschillende trompetsignalen van de Royal Canadian Mounted Police kennen en kunnen laten horen. Maar hij was niet meer actief bij de Canadese politie – de Mounties. De 19-jarige Lloyd was op dat moment zonder werk en hij zei dat hij wel een carrière in het leger ambieerde.

Lloyd hield van paardrijden, schaatsen en hij vond het ook leuk om softball te spelen. Maar zijn rol als trompettist was hem wellicht het meest lief. De opleiding was er een beetje bij in geschoten, liet hij weten – dat kwam omdat hij misschien wel vijf keer was verhuisd in de tijd dat hij naar school ging.

Desalniettemin maakte hij een goede indruk. Hij was een gezellige jongen die goed kon vertellen, oordeelde Lieutenant F. Whewell in 1942. Whewell vond dat Lloyd nog wel extra training nodig had om goed te functioneren in het 8th Recce regiment.

Lloyd meldde zich in Regina (Saskatchewan, Canada), waar hij in 1941 woonde. Hij was 19 jaar eerder geboren in de plaats Morden (Manitoba, Canada) als zoon van Gladys en Cyrill Lloyd. Gladys en Cyrill waren vanuit Engeland naar Canada gekomen. Zij waren in 1916 in Engeland getrouwd. Vader Cyrill kwam in maart 1938 te overlijden op 50-jarige leeftijd.

Lloyd werd ingedeeld bij het 8th Recce regiment (14 Hussars). De 1,77 lange en 57 kilo zware jongwas een tijdje brildragend geweest. Maar in 1941 had hij geen bril meer nodig voor zijn grijze ogen.

Na drie maanden dienst in Canada werd hij al verscheept naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij successievelijk van gewoon soldaat werd gepromoveerd tot sergeant en korporaal.

In juli 1944 ging hij naar het Europese vasteland. Hij bleef ongeschonden in de strijd tot hij begin april 1945 in de omgeving van Laren (Gld) kwam. Zijn regiment zag hoe de bruggen over het Twentekanaal door de Duitsers werden opgeblazen, terwijl ze met hun voertuigen tot op enkele honderden meters waren genaderd.

Een paar dagen later trok hij in de richting van Holten. Zijn regiment moest verkenningen uitvoeren over de Schipbeek. Op 6 april 1945, om tien uur in de ochtend, viel Lloyd neer. Hij was getroffen in de maagstreek – mogelijk door een Duitse scherpschutter. De kogel was dwars door hem heen gegaan.

De hospik die hem hielp noteerde dat Lloyds conditie nog redelijk goed was, hoewel hij een zwakke pols had bij een hoge hartslag. Lloyd werd naar het ziekenhuis in Lochem gebracht waar op dat moment tal van gewonde Canadezen werden geholpen. Daar kwam hij om kwart over 12 aan. Zijn toestand verslechterde zienderogen en om 13.40 uur stelde de arts vast dat hij was overleden.

Telegram aan de moeder van Charles Lloyd. Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 26383

Zijn moeder, die inmiddels in Winnipeg (Manitoba, Canada) woonde, kreeg op 9 april 1945 een telegram met de melding dat haar zoon was overleden als gevolg van verwondingen die hij had opgelopen. In een toelichtende brief van een week later las ze dat Charles was overleden als gevolg van een schotwond in de buik, bloedverlies en shock.

Charles werd tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats aan de Zutphenseweg in Lochem. Later kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadese Begraafplaats in Holten: plot 3, rij C, graf 6.

Bron: Library and Archives Canada; Ottawa, Canada; Service Files of the Second
World War – War Dead, 1939-1947; Series: RG 24; Volume: 26383

©2020 Jan Braakman

Bestel hier uw exemplaar van Verhalen van het Slagveld.